Pilot/Trafikflygare

En pilot kallas även trafikflygare på flygplan i den civila luftfarten. Piloten planerar och genomför flygningar på uppdrag av ett flygbolag. Arbetet är ansvarsfullt och passar den som är tekniskt intresserad och har god fysik. Jobbet innebär arbete dygnet runt på oregelbundna arbetstider.

Kort om pilot/trafikflygare


Som pilot kallas du även för trafikflygare när du flyger i den civila luftfarten. Dina arbetsuppgifter inkluderar mycket mer än att bara flyga flygplan. Redan före flygningen ska färdplanen tas fram och då samlar du in information om antal passagerare, lastens vikt, vilket väder det är på de ställen planet ska passera med mera. Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman De flesta piloter arbetar för större flygbolag och det finns även möjlighet att arbeta utomlands.

Utbildning av piloter ges av Yrkeshögskolan och det ställs vissa medicinska krav för att bli antagen till utbildningen. Flygutbildningar anordnas också av fristående utbildningsanordnare, till exempel Svensk Pilotutbildning som ger en 2,5 årig lång trafikflygarutbildning.

Jobbet


 Bra att veta

  • Som pilot har man ett ansvarsfullt arbete och arbetar ofta på oregelbundna arbetstider.
  • Man måste ha god fysik och vara psykiskt stabil.
  • Man bör ha intresse för teknik och datorer. Arbetsspråket inom flyget är vanligen engelska.
  • Beslutsförmåga: Kunna fatta svåra beslut utifrån det underlag som finns att tillgå.
  • Regel- och instruktionsfokus: I flygtrafiken pågår den tekniska utvecklingen och nya flygplansmodeller tas i bruk, ny teknik för navigering med mera införs. Detta gör att kraven på pilotens tekniska kompetens ökar. Det blir också allt trängre i luftrummet vilket innebär en allt mer detaljerad reglering av flygandet som också ställer nya krav på piloten.
  • Sammarbetsförmåga: Flygsäkerheten bygger på att samarbetet ombord på planet fungerar.
  • Simultanförmåga: Det är många saker att hålla reda på och mycket sker samtidigt.
  • Stresstålig: Kunna hantera stressiga situationer utan att tappa fattningen.
  • Säkerhetsfokus: Förmåga att alltid sätta säkerheten i första rummet.

Vad innebär jobbet?

Att vara pilot innebär mycket mer än att flyga flygplan. Redan före flygningen ska bland annat färdplanen tas fram. För att färdplanen ska bli korrekt samlar piloten in information om antalet passagerare, lastens vikt, vilket väder det är på de ställen planet ska passera med mera. Uppgifterna i färdplanen matar piloterna in i en dator som styr autopiloten. Det är autopiloten som håller kursen och flyghöjden under flygningen. Under start och landning flyger piloterna flygplanet. När man är på höjd är det autopiloten som flyger planet.

Före starten måste flygplanet inspekteras på utsidan för att se till att det inte finns några yttre skador eller is. Inne i planet kontrollerar piloten att instrument, reglage och motorer fungerar. Loggboken och checklistor anger vad piloterna ska kontrollera.

Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Det är kapten som fattar alla beslut men gör det i samråd med styrman. Piloter måste ha arbetat ett visst antal år som styrman innan de har möjlighet att bli kapten.

Styrmans uppgift är att backa upp kapten med radiokommunikation, navigering och flygning. Styrmannen tar även fram beslutsunderlag exempelvis för bränsleberäkningar från olika tabeller och listor. Det är vanligt att kapten och styrman delar på arbetet; den ene gör pappersarbetet och sköter radiokommunikationen, medan den andre flyger.

Precis före själva flygningen begärs ett tillstånd att starta från flygledningen. Under flygningen övervakar kaptenen och styrmannen autopiloten och andra instrument. Man har hela tiden radiokontakt med flygtrafikledningar längs vägen och även med andra flygplan. Ibland ingår det att informera passagerarna om olika saker som kan inträffa under flygningen, som till exempel turbulens.

Före landningen gör kaptenen och styrmannen ytterligare kontroller av instrument enligt en checklista. Efter landningen fyller man i loggboken och rapporterar till markkontrollen.'

Kompetens

Kraven på piloter förändras ständigt. I flygtrafiken pågår den tekniska utvecklingen och nya flygplansmodeller tas i bruk, ny teknik för navigering med mera införs. Detta gör att kraven på pilotens tekniska kompetens ökar. Det blir också allt trängre i luftrummet vilket innebär en allt mer detaljerad reglering av flygandet som också ställer nya krav på piloten.

Finns det jobb?

Arbetsmarknaden för piloter ser nu ljusare ut än vad den gjort på länge, bland annat på grund av stora pensionsavgångar men också ökat resande. Läs mer här.

Boeing och Airbus har gjort utförliga marknadsprognoser för behovet av piloter och flygplan de kommande 15 åren. Läs dessa nedan:

Se Boeings marknadsprognos.

Se Airbus marknadsprognos.

Utbildning


Utbildning av piloter ges av Yrkeshögskolan. Kontakta respektive utbildningsanordnare för mer information och aktuella behörighetskrav. Bland annat ställs vissa medicinska krav för att kunna bli antagen till utbildningen. Läs mer om kraven hos Transportstyrelsen.

Flygutbildningar anordnas också av fristående utbildningsanordnare, till exempel Svensk Pilotutbildning som är en av Sveriges största flygskolor. Utbildningen ges vid Göteborg City Airport. Det är även möjligt att utbilda sig till pilot utomlands.

Som pilot kan man ha olika nivåer av behörighet. Flygskolornas utbildningar till dessa behörighetsnivåer varierar.

Ett allmänt råd till de som funderar på att gå en pilotutbildning är att kontrollera att utbildningen uppfyller Transportstyrelsens krav. Viktigt är också att ta kontakt med skolorna för att få detaljerad och aktuell information.

När man blir anställd vid ett flygbolag får man genomgå en bolagsanpassad internutbildning som ger behörighet för den aktuella flygplanstypen, och man lär sig de förhållanden som råder inom flygbolaget. Piloter vidareutbildas kontinuerligt under sina yrkesverksamma år.


Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer på

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.