Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratörer finns vid högskolor och universitet, organisationer, företag och studieförbund. En annan benämning är utbildningssekreterare.

Kort om utbildingsadministratör


 Som utbildningsadministratör tar du fram informationsmaterial om utbildningar, sköter marknadsföring och rekryterar studenter. Du håller i praktiska sysslor som att skicka kallelser till de som antagits till utbildningen, bokar lokaler och håller i uppropet vid kursstarten. Utbildningsadministratörer kan också fungera som mentorer med uppgift att stötta och coacha elever under deras studietid på skolan. Exempel på arbetsgivare är grund- och gymnasieskolor, högskolor och universitet, organisationer, företag och studieförbund.

Utbildningsadministratörer/utbildningssekreterare har oftast högskoleutbildning men inriktningen kan variera. Pedagogik, ekonomi eller beteendevetenskap kan vara lämpliga inriktningar.

Jobbet


Arbetet varierar mellan olika arbetsplatser avseende inriktning och mångfald.

Några arbetsuppgifter som ingår är att informera om utbildningarna och att ta fram informationsmaterial är vanliga uppgifter tillsammans med marknadsföring och rekrytering av studerande. Utbildningsadministratören ser till att kallelser skickas till dem som antagits till utbildningen, håller i antagningen av reserver, bokar lokaler och håller i uppropet vid kursstarten.

Schemaläggning, att göra litteraturlistor, skaffa kurslitteratur, boka lokaler och lärare samt planera tentamina hör också till utbildningsadministratörens arbetsuppgifter samt att rapportera in betyg till centrala betygssystem.

Studievägledning kan vara en del av arbetet, samt att hjälpa studenter som ska studera utomlands en tid med information, planering och kontakter. Även att följa upp studieresultat och göra utvärderingar av utbildningarna kan höra till arbetsuppgifterna samt att delta i arbetet med att skapa nya kurser, till exempel genom att göra utredningar. Ibland kan utbildningsadministratören ha till uppgift att beräkna och följa upp kostnader för utbildningen och ha ansvar för budgeten.

Att ta initiativ till och organisera studiecirklar och kulturprogram samt informera på arbetsplatser om olika studievägar kan höra till arbetsuppgifterna. Ibland också ansvaret för rekrytering av studiecirkelledare. Arbetet innebär många kontakter med myndigheter, företag, medlemsorganisationer och med allmänheten.
Ibland kan det ingå i arbetet att marknadsföra och även sälja utbildningar liksom att ha ansvar för ekonomi och budget.

Utbildningsadministratörer arbetar med allt från rent praktiska arrangemang som kallelser till deltagare och lokaler till information och studievägledning. Utbildningsadministratören ansvarar för administrationen tillsammans med lärare, studierektor eller andra inom organisationen.

Utbildning


Utbildningsadministratörer/utbildningssekreterare har oftast högskoleutbildning. Utbildningens inriktning kan variera. Pedagogik, ekonomi eller beteendevetenskap kan vara lämpliga inriktningar. Studier inom det ämnesområde eller program som man ska arbeta i är en annan väg.


 

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.