Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Om chefen är sjuk – vem tar då hand om personalen?

Ohälsa bland personer med ledande befattning

Chefen har en viktig roll för att förhindra ohälsa på arbetsplatsen. En avgörande förutsättning för att det ska fungera är att chefen har resurser och organisatoriska förutsättningar för att kunna bedriva ett långsiktigt hållbart ledarskap som förebygger psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Under senare tid har det kommit allt fler rapporter som vittnar om att även chefer mår dåligt på jobbet, vilket gör det svårare att vara en bra och närvarande chef.

Om chefen drabbas av ohälsa på grund av stress kan detta få allvarliga konsekvenser även för medarbetarnas arbetsmiljö.

- En bra chef är en förutsättning för att medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen ska främjas. Därför är det viktigt att man har de resurser och organisatoriska förutsättningar som krävs. Risken finns annars att färre vill bli chefer i framtiden och det vore en farlig utveckling, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Rapporten visar att många chefer har ett psykiskt ansträngande arbete och en hög arbetsbelastning och att sjukskrivningarna bland chefer ökar. Problemen är störst i kommunal sektor. Chefen är särskilt påverkad av det gränslösa arbetslivet med ständig tillgänglighet och nåbarhet, och har ofta svårt att koppla bort tankarna på jobbet.

För att komma tillrätta med problemen förslår Saco några åtgärder för att förbättra chefens förutsättningar för att kunna utöva sitt uppdrag:

  • Administrativt stöd för chefer
  • Tydligare chefsuppdrag
  • Mindre personalgrupper
  • Möjlighet att bolla svåra frågor i ett nätverk, med en mentor eller en coach

 

Sacos chefsguide: Hantera gränslöshet och stress

Saco Chefsråd har formulerat åtta råd om hur som chef kan hantera gränslöshet och stress i din arbetsmiljö. 

1. Säg nej
2. finns det tydliga mål, ansvarsfördelning och rutiner?
3. Delegera och prioritera
4. Lägg in pauser
5. Stäng av
6. Sovra bland informationen
7. Använd tekningen - låt den inte styra dig
8. Ha roligt på jobbet

Läs hela guiden här 

Kontaktperson

Publicerad: 2018-04-25

Senast uppdaterad: 2018-04-25

Ämne:
Arbetsmiljö
Dela sidan