Hoppa till huvudinnehåll
Om Saco

Heike Erkers

Andre vice ordförande i Sacos styrelse

E-post: heike.erkers@akademssr.se

Heike Erkers valdes 2013 in som ledamot i Sacos styrelse. Sedan 2016 är hon Sacos andre vice ordförande. Heike är förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR sedan 2012 och har suttit i nämnda förbunds styrelse sedan 2003 och då som andre och förste vice ordförande.

Heike är beteendevetare med inriktning på sociologi. Den yrkesverksamma banan har främst inriktats på arbete inom rehabilitering, både med medicinsk inriktning men främst kopplat till arbetsförmedlingens uppdrag som arbetskonsulent med start 1984. Heike har ett långt engagemang som fackligt förtroendevald. Mellan 1991-2009 hade Heike förtroendeuppdrag som Saco-S ordförande för såväl Länsarbetsnämnden Göteborg och Bohuslän, Västra Götalands län samt Arbetsmarknadsverket i nämnd ordning. Under dessa år satt Heike i respektive nämnds styrelse som personalrepresentant. Mellan 2009-2012 arbetade Heike som Avdelningschef och ingick i Arbetsförmedlingens koncernledning.

Publicerad: 2014-09-23

Senast uppdaterad: 2014-09-23