Sofia Rydgren Stale är ledamot i Sacos styrelsen sedan 2020.

Sofia är även förbundsordförande för Sveriges läkarförbund och företräder 56.000 läkare. Hon är överläkare i psykiatri och verksam inom primärvården i Kristianstad. Hon har en bred facklig bakgrund med engagemang både på lokal och central nivå. Hon har suttit i Läkarförbundets styrelse sedan 2014 och som vice ordförande mellan 2018-2020. Hon har ett stort engagemang för utbildnings- och forskningsfrågor och har tidigare varit ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd.