Rapportsök

Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra publikationer från Saco. 

Saknar du någon publikation kontakta kansli@saco.se.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 152 träffar.

Sacos skattepolicy

Måndag 8 nov 2021
Ämnen Skatter

Rapport I skattepolicyn beskrivs vad Saco anser är viktigt att förändra och vilka principer som bör vara vägledande vid en kommande skattereform.

Erfarenheter av fem år med OSA-föreskrifterna

Onsdag 27 okt 2021
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport Saco har utifrån ett antal fokusgruppsamtal sammanställt de erfarenheter Sacos förbunds anställda och förtroendevalda har av fem år med föreskrifterna.

Varför giggar akademiker?

Fredag 15 okt 2021
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsmarknad, Företagande

Rapport En rapport om drivkrafter, utmaningar och lösningar för akademiker som arbetar via digitala plattformar. Viktiga drivkrafter är flexibilitet, frihet och möjlighet att välja intressanta uppdrag. Andra giggar för att de inte har något annat val.

För frisk för Försäkringskassan men för sjuk för att jobba

Torsdag 19 aug 2021
Ämnen Arbetsmarknad, Socialförsäkringar

Rapport Saco har länge lyft frågan om det orimliga i att Försäkringskassan nekar personer inom akademiska bristyrken sjukpenning med hänvisning till omställning till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden, i ett läge när rehabilitering pågår och det finns en plan för återgång i arbete. Försäkringskassans fokus på omställning försvårar tidiga arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

Akademikernas arbetsmarknad 2020

Torsdag 15 apr 2021
Ämnen Arbetsmarknad

Rapport Arbetslösheten bland akademiker ökade på bred front under 2020. Oavsett om statistiken fördelas på ålder, kön, utbildning eller födelseland så ökade arbetslösheten ifjol. Allra värst drabbas utrikesfödda och äldre som oftare blir långtidsarbetslösa. Detta presenteras i ett PM som beskriver utvecklingen av arbetslösheten bland akademiker under 2020.

Välfärdens framtida finansiering

Fredag 26 mar 2021
Ämnen Samhällsekonomi, Skatter

Rapport Den generella välfärden i Sverige kommer allt närmare en kostnadskris och många menar att höjda skatter inte är en långsiktigt hållbar lösning på välfärdens långsiktiga finansiering. I rapporten presenteras den problembild som under lång tid diskuteras i den offentliga debatten.

Livslöner för kvinnliga och manliga akademiker

Lördag 6 mar 2021

Rapport Hur ser livslöneskillnaden ut mellan män och kvinnor med samma akademiska utbildning? Hur ser avkastningen för olika utbildningar ut när man jämför med gymnasieutbildade med samma kön? I denna rapport beräknas livslöner separat för kvinnor och män som har läst olika högskoleutbildningar.

Dina pengar – med och utan kollektivavtal

Tisdag 19 jan 2021
Ämnen Arbetsrätt, Lön & livslön

Broschyr Kollektivavtalet har en stor ekonomisk betydelse när du går i pension eller när du av olika anledningar får ett inkomstbortfall. Det är ett viktigt komplement till de allmänna socialförsäkringarna och det kan skilja flera tusen kronor i månaden för dig beroende på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats eller inte.

Your money – with and without a collective agreement

Tisdag 19 jan 2021
Ämnen Arbetsrätt, Lön & livslön

Broschyr Collective agreements are of great financial significance when you retire or your income drops, for whatever reason, and are an important supplement to public social insurance. There may be a difference of several thousand krona per month for you, depending on whether or not there is a collective agreement at your workplace.

Ett smart studieval

Tisdag 20 okt 2020
Ämnen Studieval

Rapport En inspirationsbok inför högskolevalet.

Lönar sig högre utbildning?

Måndag 5 okt 2020
Ämnen Lön & livslön

Rapport Utbildning beskrivs ofta som livets viktigaste investering. Men är högre utbildning ekonomiskt lönsam för individen? I livslönerapporten 2020 beräknas livslöner för 35 olika högskoleutbildningar.

Saco Lönesök

Onsdag 1 jul 2020
Ämnen Lön & livslön

Broschyr Informationsbroschyr om Saco Lönesök, en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner.

Vara skyddsombud

Tisdag 9 jun 2020
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport En skrift som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och riktar sig till nuvarande och framtida skyddsombud.

Hur mår studenthälsan?

Måndag 18 maj 2020
Ämnen Studentpolitik

Rapport Vilka förutsättningar har landets studenthälsor att se till att studenterna mår bra? Saco har i en ny undersökning granskat studenthälsans uppdrag att förebygga ohälsa. Resultatet visar att det finns mycket som kan göras bättre och att deras statliga uppdrag är väldigt otydligt.

Flexicurity - en dyr modell utan bättre resultat

Söndag 1 mar 2020

Rapport Är dansk flexicurity den mest effektiva arbetsmarknadsmodellen för en mer dynamisk arbetsmarknad? Saco har tagit fram en rapport som beskriver flexicurity och jämför hur de danska och svenska arbetsmarknadsmodellerna fungerar. Sysselsättningsgrad, arbetslöshet och kostnader jämförs för att se vilka resultat de båda länderna uppnår.

Tillbaka till högskolan

Torsdag 26 sep 2019
Ämnen Arbetsmarknad, Utbildning & forskning

Rapport Högskolans roll för kompetensutveckling och livslång lärande.

The Knowledge-intensive Platform Economy in the Nordic Countries

Fredag 30 aug 2019
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport Rapporten diskuterar utvecklingen av det växande fenomenet med digitala plattformar i relation till befintliga arbetsmarknads- och välfärdsmodeller i Norden.

Delningsekonomin och digitala plattformar

Fredag 30 aug 2019
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport Begrepp, omfattning och arbetsrättsliga regler

Utan kompetensutveckling är du passé vid 43

Måndag 1 jul 2019
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Utbildning & forskning

Rapport Sacos förslag till en ny kompetensutvecklingslag – ansvar och finansiering

En stärkt studie- och yrkesvägledning

Tisdag 28 maj 2019

Rapport En väl fungerande studie- och yrkesvägledning ökar förutsättningarna för att elever ska kunna göra övervägda utbildnings- och yrkesval. Kön, föräldrar och ursprung ska inte begränsa elevens framtida arbetsmarknad.