Rapportsök

Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra publikationer från Saco. 

Saknar du någon publikation kontakta kansli@saco.se.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 147 träffar.

Välfärdens framtida finansiering

Fredag 26 mar 2021
Ämnen Samhällsekonomi, Skatter

Rapport Den generella välfärden i Sverige kommer allt närmare en kostnadskris och många menar att höjda skatter inte är en långsiktigt hållbar lösning på välfärdens långsiktiga finansiering. I rapporten presenteras den problembild som under lång tid diskuteras i den offentliga debatten.

Livslöner för kvinnliga och manliga akademiker

Lördag 6 mar 2021

Rapport Hur ser livslöneskillnaden ut mellan män och kvinnor med samma akademiska utbildning? Hur ser avkastningen för olika utbildningar ut när man jämför med gymnasieutbildade med samma kön? I denna rapport beräknas livslöner separat för kvinnor och män som har läst olika högskoleutbildningar.

Dina pengar – med och utan kollektivavtal

Tisdag 19 jan 2021
Ämnen Arbetsrätt, Lön & livslön

Broschyr Kollektivavtalet har en stor ekonomisk betydelse när du går i pension eller när du av olika anledningar får ett inkomstbortfall. Det är ett viktigt komplement till de allmänna socialförsäkringarna och det kan skilja flera tusen kronor i månaden för dig beroende på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats eller inte.

Your money – with and without a collective agreement

Tisdag 19 jan 2021
Ämnen Arbetsrätt, Lön & livslön

Broschyr Collective agreements are of great financial significance when you retire or your income drops, for whatever reason, and are an important supplement to public social insurance. There may be a difference of several thousand krona per month for you, depending on whether or not there is a collective agreement at your workplace.

Ett smart studieval

Tisdag 20 okt 2020
Ämnen Studieval

Rapport En inspirationsbok inför högskolevalet.

Lönar sig högre utbildning?

Måndag 5 okt 2020
Ämnen Lön & livslön

Rapport Utbildning beskrivs ofta som livets viktigaste investering. Men är högre utbildning ekonomiskt lönsam för individen? I livslönerapporten 2020 beräknas livslöner för 35 olika högskoleutbildningar.

Saco Lönesök

Onsdag 1 jul 2020
Ämnen Lön & livslön

Broschyr Informationsbroschyr om Saco Lönesök, en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner.

Vara skyddsombud

Tisdag 9 jun 2020
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport En skrift som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och riktar sig till nuvarande och framtida skyddsombud.

Hur mår studenthälsan?

Måndag 18 maj 2020
Ämnen Studentpolitik

Rapport Vilka förutsättningar har landets studenthälsor att se till att studenterna mår bra? Saco har i en ny undersökning granskat studenthälsans uppdrag att förebygga ohälsa. Resultatet visar att det finns mycket som kan göras bättre och att deras statliga uppdrag är väldigt otydligt.

Flexicurity - en dyr modell utan bättre resultat

Söndag 1 mar 2020

Rapport Är dansk flexicurity den mest effektiva arbetsmarknadsmodellen för en mer dynamisk arbetsmarknad? Saco har tagit fram en rapport som beskriver flexicurity och jämför hur de danska och svenska arbetsmarknadsmodellerna fungerar. Sysselsättningsgrad, arbetslöshet och kostnader jämförs för att se vilka resultat de båda länderna uppnår.

Tillbaka till högskolan

Torsdag 26 sep 2019
Ämnen Arbetsmarknad, Utbildning & forskning

Rapport Högskolans roll för kompetensutveckling och livslång lärande.

The Knowledge-intensive Platform Economy in the Nordic Countries

Fredag 30 aug 2019
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport Rapporten diskuterar utvecklingen av det växande fenomenet med digitala plattformar i relation till befintliga arbetsmarknads- och välfärdsmodeller i Norden.

Delningsekonomin och digitala plattformar

Fredag 30 aug 2019
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport Begrepp, omfattning och arbetsrättsliga regler

Utan kompetensutveckling är du passé vid 43

Måndag 1 jul 2019
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Utbildning & forskning

Rapport Sacos förslag till en ny kompetensutvecklingslag – ansvar och finansiering

En stärkt studie- och yrkesvägledning

Tisdag 28 maj 2019

Rapport En väl fungerande studie- och yrkesvägledning ökar förutsättningarna för att elever ska kunna göra övervägda utbildnings- och yrkesval. Kön, föräldrar och ursprung ska inte begränsa elevens framtida arbetsmarknad.

Be a good colleague

Torsdag 2 maj 2019
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport A guide to civil courage at work

Saco Hälso- och sjukvård

Tisdag 12 mar 2019
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Broschyr En broschyr som presenterar de tio förbund som samverkar i Saco Hälso- och sjukvård och representerar ca 200 000 akademiker som är verksamma inom eller med koppling till hälso- och sjukvården.

Var en medarbetare

Onsdag 6 mar 2019
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Broschyr En guide för civilkurage på jobbet.

Att skapa balans i ett gränslöst arbetsliv

Fredag 30 nov 2018
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport Många akademiker har stora möjligheter att själva bestämma när och var arbetet ska ske. Denna frihet upplevs ofta som någonting positivt. Men det innebär också utmaningar och risker ur ett arbetsmiljöperspektiv. Saco har tagit fram en policy för hur man kan skapa balans i det gränslösa arbetslivet.

Yrkeshögskolan - en väg till en ny kunskap och kompetens

Måndag 8 okt 2018
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport Den här rapporten undersöker hur yrkeshögskolans utbildningar skulle kunna bidra till kompetensutveckling och karriärväxling på ett mer effektivt sätt än vad som sker idag. Vi menar att staten bör genomföra vissa ändringar i nuvarande utbildningssystem för att skapa ett brett och relevant utbud av eftergymnasiala yrkesutbildningar.