Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Sök förtroendeuppdrag!

Är du intresserad av att förbättra villkoren för Sveriges studenter? Saco studentråds valberedning söker nu dig som önskar vara en del av Saco studentråd för verksamhetsåret 2024/2025!

Här kan du ansöka till att bli förtroendevald i Sveriges akademikers centralorganisations studentverksamhet, Saco studentråd. Vi i valberedningen söker en ny styrelse och nya verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2024/25.

Skicka in din ansökan! Mer information om uppdragen samt processen finns under formuläret!

För frågor, hör av er till: alva.soderback@saco.se.

Mer om vad vi söker!

Vem får söka?

Ansökan är öppen för alla personer som är studentmedlemmar i ett Sacoförbund. Det är även möjligt att söka om du har varit studerandemedlem i ett Sacoförbund och övergått till att vara yrkesaktiv medlem för 12 månader sedan (styrelsen) och 48 månader sedan (verksamhetsrevisor).

Allmänt om styrelsen

Styrelsen för Saco studentråd träffas ungefär 8 gånger per år i en blandning av digitala och fysiska möten. Styrelsearbetet leds av två heltidsarvoderade presidialer (ordförande samt vice ordförande) som sitter på Saco:s kansli på Lilla Nygatan 14 i Stockholm. Mellan styrelsesammanträden förväntas ledamöterna genomföra projekt på ideell basis utifrån verksamhetens mål och ledamöternas egna intressen. Exempel på frivilliga projekt är kommunikationsinsatser i sociala medier, skriva debattartiklar, skriva underlag och undersöka sakfrågor. Omfattningen varierar under året men du förväntas kunna lägga uppemot fem timmar i veckan på uppdraget som styrelseledamot. Verksamheten anpassas runt dina studier eller eventuellt arbete.

Styrelseledamöter (5–7 personer)

Som ledamot i Saco studentråd deltar du aktivt i studentrådets möten och aktiviteter och bidrar med din kunskap, dina erfarenheter och ditt engagemang för att styrelsen ska nå de av kongressen fastställda verksamhetsmålen. Du medverkar till att verksamheten bedrivs i linje med dess mål, och kommunicerar vid behov även med Saco studentråds aktiva studentmedlemmar och engagerar dem i rådets strategiska arbete.

Samtliga ledamöter ska dela Saco studentråds grundvärderingar beträffande mänskliga rättigheter, demokratiska principer, jämlikhet och inkludering. Utöver det söker valberedningen en bra blandning i styrelsen avseende exempelvis organisationsbakgrund, erfarenhet och styrelsevana. Du behöver alltså inte uppfylla alla kommande kvalitéer för att söka ett förtroendeuppdrag.

Kvalitéer som valberedningen söker i sammansättningen av en styrelse

Engagemang – Du besitter förmågan att inspirera till engagemang hos dig själv och andra, och har en tydlig vilja att påverka.

Ideellt arbete – Du har tidigare innehaft ett eller flera ideella förtroendeuppdrag. Tidigare styrelseerfarenhet är speciellt meriterande.

Motiverad och intresserad – Du visar genom dina handlingar och din framtoning att du är intresserad av området, motiverad och driven.

Kreativ, idérik och anpassningsbar – Du är duktig på att ta fram nya idéer, finna nya infallsvinklar och tänka ut kreativa lösningar på saker och ting, samt anpassa dig till rådande och förändrade förhållanden.

God samarbetsförmåga – Du är duktig på att arbeta tillsammans med andra genom att bland annat vara kommunikativ, konfliktlösande, respektfull och flexibel.

Analytisk – Du är duktig på att se samband, lösa komplexa problem, och prioritera uppgifter.

Samvetsgrann – Du är detaljorienterad och har en fallenhet för att upptäcka fel och förbättringsmöjligheter i texter och annat.

Presidium (ordförande samt vice ordförande)

Presidiet leder Saco studentråds verksamhet. Presidiet planerar styrelsemötena, ansvarar för att sociala medier och hemsidan uppdateras och representerar förbundet gentemot övriga Saco studentsektioner, Saco och Sacoförbunden. Uppdragen utförs på heltid med bas i Sacos lokaler på Lilla Nygatan i Stockholm och är heltidsarvoderade.

Ordförande

Ordförande leder styrelsemötena. Ordförande bär det huvudsakliga externa ansvaret för organisationen, vilket innebär framtagandet av kommunikationsstrategier och -produkter (debattartiklar, pressmeddelanden, underlag) samt att representera Saco studentråd gentemot politiker och andra makthavare. Ordförande representerar Saco studentråd i Saco:s styrelse.

Vice ordförande

Vice ordförande bär det huvudsakliga ansvaret över presidiets kontakt med övriga styrelseledamöter och styrelsens kontakt med Sacos studentsektioner. Vice ordförande ansvarar för ekonomihantering. Vice ordförande övertar ordförandes arbetsuppgifter vid dennes frånfall.

Kvalitéer som valberedningen söker i ett presidium – utöver ovanstående styrelsekvalitéer

Vi söker ett presidium som är drivande, positiva och som har uppdragen som sin huvudsakliga sysselsättning. Då ett presidieuppdrag i Saco studentråd är heltidsarvoderat ska det likt ett jobb prioriteras framför andra uppdrag och åtaganden. Ni ska våga ta ut svängarna och önska leda ideell verksamhet. Valberedningen söker följande erfarenheter samt förmågan att reflektera kring dessa.

En presidial i Saco studentråd ska ha:

· Tidigare erfarenhet av ideell verksamhet/studentverksamhet

· Studerat eller hållit ett studentuppdrag under senaste året (exempelvis kåruppdrag eller uppdrag i en studentsektion i Sacofederationen)

· Förmåga att bygga hållbara relationer gentemot Saco och Saco studentråds federationen

Meriterande

· Erfarenhet av ledarskap, företrädelsevis av ideella/studenter

· Erfarenhet av opinionsbildning

· Ett gott fackligt kontaktnät

· Erfarenhet av att företräda och representera

· Ha ett pågående engagemang inom Saco studentråd

Verksamhetsrevisorer (2 personer)

Verksamhetsrevisorerna granskar styrelsen och valberedningens arbete utifrån föreningens stadgar och senaste kongressbeslut. Ni tar fram en revisionsrapport till kongressen och rekommenderar eller avråder kongressen att ge styrelsen ansvarsfrihet. Det är av stor vikt att revisorerna är opartiska i sina granskningar för att säkerställa rättvisa och korrekta bedömningar.

Revisorerna ska dela Saco studentråds grundvärderingar beträffande mänskliga rättigheter, demokratiska principer, jämlikhet och inkludering.

Kvalitéer som valberedningen söker hos verksamhetsrevisorerna

Ideellt arbete – Du har tidigare innehaft ett eller flera ideella förtroendeuppdrag.

Motiverad och intresserad – Du visar genom dina handlingar och din framtoning att du är intresserad av området, motiverad och driven.

Analytisk – Du är duktig på att se samband, lösa komplexa problem, och prioritera uppgifter.

Samvetsgrann – Du är detaljorienterad och har en fallenhet för att upptäcka fel och förbättringsmöjligheter i texter och annat.

Praktiskt om processen och uppdragen

Saco studentråds styrelse och verksamhetsrevisorer väljs på ettårsmandat på Saco studentråds kongress den 18–19 maj. Styrelsen och revisorerna väljs av ombud för Sacoförbundens 17 studentstyrelser. Inför kongressen lägger valberedningen ett förslag på styrelse bestående av en ordförande, en vice ordförande och 5–7 styrelseledamöter samt ett förslag på två nya verksamhetsrevisorer.

Valberedningen baserar sitt urval på inkomna ansökningar samt på intervjuer med nominerade kandidater. Nomineringsstoppet är 12 april och intervjuerna planeras att genomföras under första halvan av april. Valberedningens förslag skickas ut med övriga kongresshandlingar den 26 april.

Valberedningen gör en helhetsbedömning kring styrelsens sammansättning. Varje ledamot eller revisor behöver inte uppfylla alla de ovan givna önskemålen, men målet är att styrelsen som grupp gör det. Tveka därför inte att söka någon av rollerna även om du inte tycker dig uppfylla alla önskemålen för rollen i fråga.

Publicerad: 2022-01-21

Senast uppdaterad: 2024-02-21

Dela sidan