Rapportsök

Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra publikationer från Saco. 

Saknar du någon publikation kontakta kansli@saco.se.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 149 träffar.

Orientering utan karta och kompass

Torsdag 23 maj 2013
Ämnen Arbetsmarknad, Integration

Rapport Saco har för första gången granskat invandrade akademikers erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. Rapporten handlar om myndigheternas stöd under den första tiden i Sverige, men även om bemötandet hos Arbetsförmedlingen och den långa vägen till ett jobb.

Besluts- och tolkningsproblem i individuell lönesättning

Måndag 8 apr 2013
Ämnen Lön & livslön

Rapport Forskaren Stig Blomskog från Södertörns högskola har på uppdrag av Saco skrivit en rapport om besluts - och tolkningsproblem i individuell lönesättning.

Chefens lön

Tisdag 12 mar 2013
Ämnen Chef & ledare

Rapport I den här rapporten beräknas chefslönepremier för akademiker som är medlemmar i något av Sacos medlemsförbund.

Skyddsombud – med rätt att göra skillnad

Måndag 11 mar 2013
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport Under 2012 genomförde Sacofederationen för första gången en gemensam skyddsombudsundersökning. Saco vill med denna rapport uppmärksamma och skapa medvetenhet om skyddsombuden som den stora resurs de är i arbetsmiljöarbetet.

Cheferna – en svensk kulturtillgång

Onsdag 10 okt 2012
Ämnen Chef & ledare

Rapport Med Cheferna – en svensk kulturtillgång har Gunnar Wetterberg skrivit intressant och övergripande om vad vi ska ha chefer till, hur man blir chef och vad chefen behöver.

Entreprenörskap och tillväxt bland akademiker i Norden

Fredag 15 jun 2012
Ämnen Företagande

Rapport Nya företag som startas upp och leds av akademiker i Sverige återfinns ofta i dynamiska tillväxtbranscher som kunskapsintensiva tjänster. De nya företagen har samma chanser för överlevnad och sysselsättningstillväxt som övriga företag och de visar en något snabbare exporttillväxt. Skillnader finns i förutsättningarna för nyföretagande och tillväxt bland akademiker beroende på utbildningsinriktning och kön.

Akademikernas lönesamtal

Tisdag 15 maj 2012
Ämnen Lön & livslön

Rapport I flera år har Saco granskat hur lönebildningen förändrats för akademiker. Eftersom lönebildningen sker lokalt är det viktigt att studera vad som sker på det lokala planet. Lönesamtalet är en central del i den lokala löneprocessen, där sambandet mellan lön och prestation ska tydliggöras.

Den hållbara forskningspolitiken

Måndag 27 feb 2012
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport I höst ska regeringen lägga fram en ny forsknings- och innovationspolitisk proposition. För Saco är det ett av de viktigaste förslagen som läggs till riksdagen under innevarande mandatperiod. Därför har Saco utarbetat en rapport där vi redogör för vad som bör ingå i ett bra forsknings- och innovationspolitiskt program. Det är förslag som, om de genomförs, långsiktigt kommer att stärka Sveriges position som ledande kunskapsnation samt ge forskarsamhället rimliga villkor.

Akademiker som företagare

Fredag 16 dec 2011
Ämnen Arbetsmarknad, Företagande

Rapport Företagande utvecklar Sverige och driver samhället framåt. Goda möjligheter till företagande är viktigt också för att vidga möjligheterna, friheten och självständigheten för de yrkesgrupper som Saco företräder. I den här rapporten beskrivs resultaten från en enkätundersökning om företagande som riktat sig till Sacoförbundens företagarmedlemmar och ett urval av anställda medlemmar. Var tionde yrkesverksam medlem i Sacoförbunden är företagare.

Akademikers utlandserfarenheter och inkomst – En uppföljning av tidigare resultat

Fredag 15 jul 2011
Ämnen Arbetsmarknad, Lön & livslön, Utbildning & forskning

Rapport Rapporten visar hur inkomsterna för akademiker som studerat och/eller jobbat utomlands ser ut jämfört med inkomsterna för akademiker som inte har samma utlandserfarenhet. De första resultaten presenterades redan för ett år sedan. Studien var då den första i sitt slag. I den här rapporten kan vi följa akademiker med utlandserfarenhet ytterligare tre år, ända fram till 2008.

Är det värt besväret?

Tisdag 5 jul 2011
Ämnen Lön & livslön, Studieval, Utbildning & forskning

Rapport Att ta ut dubbla examina är ett fenomen som ökat markant. Sacoekonom Håkan Regnér har kartlagt inkomsterna för akademiker med dubbla examina.

Lönsamma studier? Livslönerapport 2011

Onsdag 8 jun 2011
Ämnen Lön & livslön, Utbildning & forskning

Rapport Sacorapport med livslöneberäkningar av hur 36 utbildningsval lönar sig över livet.

Tryggare kan alla vara - Socialförsäkringarna för studenten

Torsdag 7 apr 2011
Ämnen Socialförsäkringar, Studentpolitik

Rapport Under 2011 är socialförsäkringar i fokus, inte minst genom arbetet i den parlamentariskt sammansatta Socialförsäkringsutredningen. Sacos biträdande utredare Maria Noleryd har studerat hur studenterna passar in i dagens socialförsäkringssystem. Inte alls, visar det sig.

Kvinnor och män i en individualiserad lönebildning

Måndag 7 mar 2011
Ämnen Jämställdhet, Lön & livslön

Rapport Finns det skillnader i hur kvinnor och män klarar sig i en individualiserad lönebildning? I rapporten ”Kvinnor och män i en individualiserad lönebildning” undersöker Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér vilken betydelse lönesamtalet och chefens inflytande över lönesättningen har på kvinnors och mäns löner. Data har tagits fram av Sacos medlemsförbund och täcker åren 2002 och 2008. Analyserna omfattar ungefär 100 000 individer.

Alla dessa siffror - viktigt om löner och löneutveckling

Måndag 7 mar 2011
Ämnen Lön & livslön

Rapport Sacoskrift som ska ge större förståelse av lönestatistiska redovisningar.

Kan arbetsmarknadens parter ta ett större ansvar för socialförsäkringarna?

Fredag 4 feb 2011
Ämnen Socialförsäkringar

Rapport Sacos skuggutredning presenterar en skiss på hur ett ökat ansvar över socialförsäkringarna skulle kunna se ut. Precis det som den stora socialförsäkringsutredningen har som ett av sina deluppdrag att se över.

Gränsöverskridande vård genom Patientrörlighetsdirektivet

Måndag 20 dec 2010
Ämnen Internationellt, Socialförsäkringar

Rapport Den gränslösa sjukvården i Europa är ett nytt och viktigt projekt. Detta är en rapport som beskriver dagsläget.

Utbildning straffbart? 2010

Måndag 8 nov 2010
Ämnen Socialförsäkringar, Utbildning & forskning, Studentpolitik

Rapport I Utbildning straffbart? beskrivs hur trygghetssystemen, studiemedelssystemet och socialförsäkringarna, fungerar för studenter. Rapporten har tagits fram genom ett samarbete mellan Saco Studentråd, Uppsala studentkår, Umeå studentkår och Stockholms universitets studentkår.

Inkomstfördelningen som resultat av arbetet, lönen och skatterna

Tisdag 22 jun 2010
Ämnen Samhällsekonomi, Skatter

Rapport Har skattesystemets omfördelningseffekter överdrivits? En Sacorapport som går på djupet och analyserar varför inkomstfördelningen ser ut som den gör.

Tjänster av allmänt intresse

Måndag 31 maj 2010
Ämnen Internationellt

Rapport Diskussionen inom EU har ofta varit högljudd om möjligheterna att liberalisera offentliga tjänster, eller ”tjänster av allmänt intresse” som det kallas. Saco har gått igenom de olika begreppen och på vilka vis fackliga intressen kommer in i diskussionen.