Rapportsök

Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra publikationer från Saco. 

Saknar du någon publikation kontakta kansli@saco.se.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 94 träffar.

Det kollektivavtalade skyddet för efterlevande och pensionen

Fredag 14 feb 2014
Ämnen Socialförsäkringar

Rapport Dina kollektivavtalade efterlevandeförmåner är inte bara viktiga för dina efterlevande utan även för din egen pension. Särskilt observant bör man vara vad gäller det så kallade återbetalningsskyddet som ges till priset av en lägre pension.

Lönespridning

Tisdag 15 okt 2013
Ämnen Jämställdhet, Lön & livslön

Rapport I Lönespridning granskas olika aspekter. Vad är lönespridning, i vilka sammanhang används begreppet och hur mäts det? Antologin är en informativ och vägledande bok för alla som vill veta mer om lönespridning.

Ungdomsarbetslöshet - mått, orsaker och politik

Tisdag 3 sep 2013
Ämnen Arbetsmarknad

Rapport Sacos rapport om ungdomsarbetslöshet ger djupare kunskap om hur vi mäter och hur politiken borde ändras. Saco reder ut begreppen. 

Kvalitet i högskolevalet

Onsdag 5 jun 2013
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport Utbildning ska hålla hög kvalitet. Men vad är utbildningskvalitet och hur ska den säkras och höjas på sikt? Denna rapport handlar om utbildningskvalitet och om hur utbildningssystemet bör kompletteras för att fungera kvalitetsdrivande. Att studenter kan välja utbildning utifrån kvalitet är en förutsättning för det arbetet.

LAS i förändring

Måndag 27 maj 2013
Ämnen Arbetsrätt

Rapport - ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning.

Orientering utan karta och kompass

Torsdag 23 maj 2013
Ämnen Arbetsmarknad, Integration

Rapport Saco har för första gången granskat invandrade akademikers erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. Rapporten handlar om myndigheternas stöd under den första tiden i Sverige, men även om bemötandet hos Arbetsförmedlingen och den långa vägen till ett jobb.

Besluts- och tolkningsproblem i individuell lönesättning

Måndag 8 apr 2013
Ämnen Lön & livslön

Rapport Forskaren Stig Blomskog från Södertörns högskola har på uppdrag av Saco skrivit en rapport om besluts - och tolkningsproblem i individuell lönesättning.

Chefens lön

Tisdag 12 mar 2013
Ämnen Chef & ledare

Rapport I den här rapporten beräknas chefslönepremier för akademiker som är medlemmar i något av Sacos medlemsförbund.

Skyddsombud – med rätt att göra skillnad

Måndag 11 mar 2013
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Rapport Under 2012 genomförde Sacofederationen för första gången en gemensam skyddsombudsundersökning. Saco vill med denna rapport uppmärksamma och skapa medvetenhet om skyddsombuden som den stora resurs de är i arbetsmiljöarbetet.

Cheferna – en svensk kulturtillgång

Onsdag 10 okt 2012
Ämnen Chef & ledare

Rapport Med Cheferna – en svensk kulturtillgång har Gunnar Wetterberg skrivit intressant och övergripande om vad vi ska ha chefer till, hur man blir chef och vad chefen behöver.

Entreprenörskap och tillväxt bland akademiker i Norden

Fredag 15 jun 2012
Ämnen Företagande

Rapport Nya företag som startas upp och leds av akademiker i Sverige återfinns ofta i dynamiska tillväxtbranscher som kunskapsintensiva tjänster. De nya företagen har samma chanser för överlevnad och sysselsättningstillväxt som övriga företag och de visar en något snabbare exporttillväxt. Skillnader finns i förutsättningarna för nyföretagande och tillväxt bland akademiker beroende på utbildningsinriktning och kön.

Akademikernas lönesamtal

Tisdag 15 maj 2012
Ämnen Lön & livslön

Rapport I flera år har Saco granskat hur lönebildningen förändrats för akademiker. Eftersom lönebildningen sker lokalt är det viktigt att studera vad som sker på det lokala planet. Lönesamtalet är en central del i den lokala löneprocessen, där sambandet mellan lön och prestation ska tydliggöras.

Den hållbara forskningspolitiken

Måndag 27 feb 2012
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport I höst ska regeringen lägga fram en ny forsknings- och innovationspolitisk proposition. För Saco är det ett av de viktigaste förslagen som läggs till riksdagen under innevarande mandatperiod. Därför har Saco utarbetat en rapport där vi redogör för vad som bör ingå i ett bra forsknings- och innovationspolitiskt program. Det är förslag som, om de genomförs, långsiktigt kommer att stärka Sveriges position som ledande kunskapsnation samt ge forskarsamhället rimliga villkor.

Alla dessa siffror - viktigt om löner och löneutveckling

Måndag 7 mar 2011
Ämnen Lön & livslön

Rapport Sacoskrift som ska ge större förståelse av lönestatistiska redovisningar.