Rapportsök

Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra publikationer från Saco. 

Saknar du någon publikation kontakta kansli@saco.se.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 142 träffar.

Den hållbara forskningspolitiken

Måndag 27 feb 2012
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport I höst ska regeringen lägga fram en ny forsknings- och innovationspolitisk proposition. För Saco är det ett av de viktigaste förslagen som läggs till riksdagen under innevarande mandatperiod. Därför har Saco utarbetat en rapport där vi redogör för vad som bör ingå i ett bra forsknings- och innovationspolitiskt program. Det är förslag som, om de genomförs, långsiktigt kommer att stärka Sveriges position som ledande kunskapsnation samt ge forskarsamhället rimliga villkor.

Akademiker som företagare

Fredag 16 dec 2011
Ämnen Arbetsmarknad, Företagande

Rapport Företagande utvecklar Sverige och driver samhället framåt. Goda möjligheter till företagande är viktigt också för att vidga möjligheterna, friheten och självständigheten för de yrkesgrupper som Saco företräder. I den här rapporten beskrivs resultaten från en enkätundersökning om företagande som riktat sig till Sacoförbundens företagarmedlemmar och ett urval av anställda medlemmar. Var tionde yrkesverksam medlem i Sacoförbunden är företagare.

Akademikers utlandserfarenheter och inkomst – En uppföljning av tidigare resultat

Fredag 15 jul 2011
Ämnen Arbetsmarknad, Lön & livslön, Utbildning & forskning

Rapport Rapporten visar hur inkomsterna för akademiker som studerat och/eller jobbat utomlands ser ut jämfört med inkomsterna för akademiker som inte har samma utlandserfarenhet. De första resultaten presenterades redan för ett år sedan. Studien var då den första i sitt slag. I den här rapporten kan vi följa akademiker med utlandserfarenhet ytterligare tre år, ända fram till 2008.

Är det värt besväret?

Tisdag 5 jul 2011
Ämnen Lön & livslön, Studieval, Utbildning & forskning

Rapport Att ta ut dubbla examina är ett fenomen som ökat markant. Sacoekonom Håkan Regnér har kartlagt inkomsterna för akademiker med dubbla examina.

Lönsamma studier? Livslönerapport 2011

Onsdag 8 jun 2011
Ämnen Lön & livslön, Utbildning & forskning

Rapport Sacorapport med livslöneberäkningar av hur 36 utbildningsval lönar sig över livet.

Tryggare kan alla vara - Socialförsäkringarna för studenten

Torsdag 7 apr 2011
Ämnen Socialförsäkringar, Studentpolitik

Rapport Under 2011 är socialförsäkringar i fokus, inte minst genom arbetet i den parlamentariskt sammansatta Socialförsäkringsutredningen. Sacos biträdande utredare Maria Noleryd har studerat hur studenterna passar in i dagens socialförsäkringssystem. Inte alls, visar det sig.

Kvinnor och män i en individualiserad lönebildning

Måndag 7 mar 2011
Ämnen Jämställdhet, Lön & livslön

Rapport Finns det skillnader i hur kvinnor och män klarar sig i en individualiserad lönebildning? I rapporten ”Kvinnor och män i en individualiserad lönebildning” undersöker Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér vilken betydelse lönesamtalet och chefens inflytande över lönesättningen har på kvinnors och mäns löner. Data har tagits fram av Sacos medlemsförbund och täcker åren 2002 och 2008. Analyserna omfattar ungefär 100 000 individer.

Alla dessa siffror - viktigt om löner och löneutveckling

Måndag 7 mar 2011
Ämnen Lön & livslön

Rapport Sacoskrift som ska ge större förståelse av lönestatistiska redovisningar.

Kan arbetsmarknadens parter ta ett större ansvar för socialförsäkringarna?

Fredag 4 feb 2011
Ämnen Socialförsäkringar

Rapport Sacos skuggutredning presenterar en skiss på hur ett ökat ansvar över socialförsäkringarna skulle kunna se ut. Precis det som den stora socialförsäkringsutredningen har som ett av sina deluppdrag att se över.

Gränsöverskridande vård genom Patientrörlighetsdirektivet

Måndag 20 dec 2010
Ämnen Internationellt, Socialförsäkringar

Rapport Den gränslösa sjukvården i Europa är ett nytt och viktigt projekt. Detta är en rapport som beskriver dagsläget.

Utbildning straffbart? 2010

Måndag 8 nov 2010
Ämnen Socialförsäkringar, Utbildning & forskning, Studentpolitik

Rapport I Utbildning straffbart? beskrivs hur trygghetssystemen, studiemedelssystemet och socialförsäkringarna, fungerar för studenter. Rapporten har tagits fram genom ett samarbete mellan Saco Studentråd, Uppsala studentkår, Umeå studentkår och Stockholms universitets studentkår.

Inkomstfördelningen som resultat av arbetet, lönen och skatterna

Tisdag 22 jun 2010
Ämnen Samhällsekonomi, Skatter

Rapport Har skattesystemets omfördelningseffekter överdrivits? En Sacorapport som går på djupet och analyserar varför inkomstfördelningen ser ut som den gör.

Tjänster av allmänt intresse

Måndag 31 maj 2010
Ämnen Internationellt

Rapport Diskussionen inom EU har ofta varit högljudd om möjligheterna att liberalisera offentliga tjänster, eller ”tjänster av allmänt intresse” som det kallas. Saco har gått igenom de olika begreppen och på vilka vis fackliga intressen kommer in i diskussionen.

Vad är lagom?

Måndag 24 maj 2010
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport Syftet med denna studie är att ge en kunskapsöversikt över vad teorin och forskningen säger om under- och överutbildning. Överutbildning definieras som faktisk utbildning utöver vad som krävs för ett yrke eller en arbetsuppgift. Underutbildning definieras på motsvarande sätt som faktisk utbildning under vad som krävs för ett yrke eller en arbetsuppgift.

Akademikers utlandserfarenheter och inkomst

Tisdag 13 apr 2010
Ämnen Arbetsmarknad, Lön & livslön, Utbildning & forskning

Rapport Rapporten visar hur inkomsterna för akademiker som studerat och/eller jobbat utomlands ser ut jämfört med inkomsterna för akademiker som inte har samma utlandserfarenhet. Studien är den första i sitt slag på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsmarknad och integration

Tisdag 26 jan 2010
Ämnen Arbetsmarknad, Integration

Rapport Saco och Svenskt Näringsliv har i samarbete med SCB tagit fram en rapport om invandrares situation på arbetsmarknaden i Sverige. Rapporten innehåller beskrivande statistik som är nedbruten på en rad faktorer, såsom ursprungsland, ålder, grund för bosättning, tid i Sverige, utbildningsnivå med mera. Avsikten är att erbjuda ett kunskapsunderlag som kan bidra till att nyansera debatten om invandrares delaktighet på svensk arbetsmarknad. Den är också ett faktaunderlag i diskussioner om åtgärder och insatser.

Lokal lönebildning i praktiken

Torsdag 8 okt 2009
Ämnen Lön & livslön

Rapport Saco har sedan början av 2000-talet följt och analyserat utvecklingen av den lokala lönebildningen. Den här studien presenterar fördjupade analyser av akademikernas erfarenheter av den lokala lönebildningen år 2008 jämfört med erfarenheterna år 2002. Studien bygger på enkätdata från år 2008 och täcker drygt 165 000 akademiker.

Skatter för arbete, förkovran och ansvar

Tisdag 22 sep 2009
Ämnen Samhällsekonomi, Skatter

Rapport Den stora skattereformen från 1990/91 har drabbats av många förändringar. Denna Sacoapport belyser dagens lapptäcke till skattesystem och erbjuder regeringen en plattform för vidare utredning.

Earnings of students who change universities

Tisdag 21 jul 2009
Ämnen Lön & livslön, Studieval, Utbildning & forskning

Rapport Finns det några inkomstskillnader mellan studenter som läst hela sin utbildning vid ett lärosäte, jämfört med studenter som studerat på två lärosäten? Det har Sacoekonomen Håkan Regnér studerat tillsammans med Linda Holmlund, doktorand i nationalekonomi vid Umeå universitet.

Olika kön - olika lön

Torsdag 25 jun 2009
Ämnen Jämställdhet, Lön & livslön

Rapport Löneskillnader mellan kvinnliga och manliga akademiker finns i alla delar av arbetsmarknaden. Medellönen är högre för män än för kvinnor inom såväl kommuner, landsting, stat, privat sektor som Svenska kyrkan. Rålönegapet, det vill säga skillnaden i medellön mellan könen, varierar dock mellan sektorerna. Det är störst inom landstingen och minst inom kommunerna. Sedan Sacos senaste löneskillnadsstudie, det vill säga under perioden 2001–2006 har dock rålönegapet minskat inom alla sektorer på arbetsmarknaden, även om minskningen inom kommunerna var blygsam.