Remissvar från Saco

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation kommenterat.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 468 träffar.

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Tisdag 18 aug 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att det är viktigt med en effektiv och ändamålsenlig sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Den här processen ska ha människan i centrum och präglas av arbetslinjen med fokus på återgång i tidigare eller annat arbete när så är möjligt och rimligt

En sjukförsäkring anpassad efter individen

Tisdag 18 aug 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Grunden till problemet ligger i att reglerna för sjukförsäkringen är olika för anställda och arbetslösa. Problemet är speciellt tydligt för timanställda eftersom de är anställda under den tid de arbetar, men ofta arbetslösa mellan arbetstillfällena.

Yttrande över förslag om kompetensinsatser vid korttidsarbete

Onsdag 1 jul 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco tillstyrker regeringens förslag men vill betona att förslagen måste ses i ett längre och bredare perspektiv.

Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

Tisdag 16 jun 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Valideringsdelegationen har haft i uppdrag att lämna förslag på ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt och erkänt.

Inkomstpensionstillägg, Ds 2020:7

Fredag 12 jun 2020
Ämnen Pension

Remissvar Saco välkomnar därför ambitionen att vidta åtgärder för att höja den inkomstrelaterade pensionen men är tveksam till det förslag som presenteras i promemorian.

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdom covid-19

Torsdag 4 jun 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Ersättningen ökar möjligheterna för försäkrade som tillhör angivna riskgrupper att skydda sig från att bli smittad av covid-19.

Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

Onsdag 3 jun 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar I promemorian lämnas förslag till en ny förordning för att anpassa och komplettera svensk rätt till EU-proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer

Långtidsutredningen 2019 Huvudbetänkande (SOU 2019:65)

Måndag 25 maj 2020
Ämnen Samhällsekonomi

Remissvar Långtidsutredningen 2019 (LU 2019) har temat ojämlikhet och syftar till att analysera ojämlikhetens utveckling och orsaker samt vilka konsekvenser ojämlikhet har för den svenska ekonomins funktionssätt. Fokus är på inkomstskillnader. Dessutom uppmärksammas de offentliga välfärdstjänsternas betydelse för att utjämna levnadsförhållandena.

Förvalsalternativet inom premiepensionen - Fi2020/00584/FPM

Måndag 18 maj 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco tillstyrker promemorians förslag till att dela upp förvalsalternativet i premiepensionssystemet i en diversifierad tillväxtportfölj under sparandeperioden och en traditionell försäkring under utbetalningstiden.

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

Måndag 11 maj 2020
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco anser att utredningens förslag kommer att förbättra den nuvarande tillämpning av sjukförsäkringen i flera viktiga avseenden och väsentligen göra försäkringen mer transparent, förståelig och rättssäker.

Promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

Tisdag 5 maj 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar I promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar, diarienummer: Ju2020/01026/L7 lämnas förslag på särskilda regler i utlänningsförordningen om uppehållstillstånd för utlänningar som deltar i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar i Sverige.

Yttrande över förordningen om statsbidrag för utveckling av branschvalidering

Tisdag 28 apr 2020
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Saco avstyrker regeringens förslag till förordning om statsbidrag för utveckling av kvalifikationer i arbetslivet och branschmodeller för validering.

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete

Måndag 27 apr 2020
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Regeringen föreslår att en temporär fjärde nivå för stöd vid korttidsarbete, perioden 1 maj–31 juli 2020.

Bättre studiestöd till äldre, SOU 2018:3

Tisdag 17 mar 2020
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Utredningen har lagt flera förslag om förbättringar av studiestödet till äldre och Saco stödjer de förslagen.

Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44

Fredag 14 feb 2020
Ämnen Pension

Remissvar Saco:s utgångspunkt, i likhet med utredningens, är att premiepensionen är en del av det allmänna socialförsäkringssystemet och att staten därmed måste ta ett tydligt ansvar för premiepensionssystemet.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Fredag 7 feb 2020
Ämnen Skatter

Remissvar Saco är kritisk till sänkta arbetsgivaravgifter som metod för att öka sysselsättningen bland vissa grupper.

ILO-konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet

Tisdag 28 jan 2020
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö

Remissvar LO, TCO och Saco är positiva till en ratificering av ILO-konvention 190, och menar att det är viktigt att lagfästa allas rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier.

F-skattesystemet – en översyn

Fredag 25 okt 2019
Ämnen Skatter

Remissvar Utredningen konstaterar att F-skattesystemet i huvudsak fungerar väl.

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

Fredag 20 sep 2019
Ämnen Arbetsrätt

Remissvar En viktig utgångspunkt för Sacos yttrande över förslagen i detta betänkande är att ett generellt förbud för arbetsgivare att begära in utdrag från belastningsregistret från anställda och arbetssökande genomförs.