Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

Saco stöder förslaget om en lägsta bolagsskatt för större företag som verkar inom unionen.

Saco anser att det internationella samarbetet kring skattepolitik bör stärkas för att förhindra skatteundandragande, skattekonkurrens, aggressiv skatteplanering, samt för att den inre marknaden ska kunna fungera väl.

Kontaktperson

Jenny Rydstedt Internationell sekreterare: EU, Union to Union samt globala frågor. jenny.rydstedt@saco.se
Publicerad: 2022-02-04

Senast uppdaterad: 2022-02-04

Dela sidan