Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Yttrande över EU-kommissionens förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete, COM (2021) 762 final

Saco delar EU-kommissionens grundläggande intention att skapa bättre villkor för plattformsarbetare och förslaget i sig sänder en tydlig signal till digitala arbetsplattformar att det är hög tid att ta ett arbetsgivaransvar för de arbetstagare som utför plattformsarbete.

Samtidigt är vissa delar av förslaget problematiska så som de är formulerade idag Exempelvis kan den rättsliga presumtionen som föreslås komma att innebära att man på EU-nivå, i vart fall indirekt, kringgår det nationella arbetstagarbegreppet och tillämpningen av det. De hänvisningar som görs till nationell rätt blir i den nuvarande utformningen ihåliga. 

Publicerad: 2022-01-13

Senast uppdaterad: 2022-01-13

Dela sidan