Lena Granqvist, samhällspolitisk chef

 
   

Foto: Knut Capra Pedersen