Sök

9 träffar på "Verksamhetsstöd"

Anita Ruud

Chef Verksamhetsstöd och HR
Är verksam inom: Kansliet, Kansliledning, Verksamhetsstöd

Telefon: 08-613 48 32

E-post: anita.ruud@saco.se

Annika Lukasson

Ekonomiansvarig, projektledare fastighet
Är verksam inom: Kansliet, Verksamhetsstöd

Teresa Södergren

Ordförandeassistent & Office Manager
Är verksam inom: Kansliet, Verksamhetsstöd

Kristina Lind

Office Manager och ordförandeassistent (föräldraledig)
Är verksam inom: Kansliet, Verksamhetsstöd