Sök

10 träffar på "Verksamhetsstöd"

Anita Ruud

Chef Verksamhetsstöd och HR
Är verksam inom: Kansliet, Kansliledning, Verksamhetsstöd

Telefon: 08-613 48 32

E-post: anita.ruud@saco.se

Anna Tafvelin

Dataskyddsansvarig (DSA)
Är verksam inom: Kansliet, Verksamhetsstöd

Kristina Lind

Styrelse- och ordförandeassistent
Är verksam inom: Kansliet, Verksamhetsstöd

Yen Ngo

Statistiker
Är verksam inom: Kansliet, Verksamhetsstöd

Telefon: 08-613 48 43

E-post: Yen.Ngo@saco.se