Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Att slopa fribeloppet löser inte resursbehovet i högskolan

Saco studentråds ordförande Albert Ohlin medverkade i Expressen TV för att kommentera regeringens presskonferens om studenters situation i pandemin.

Utbildningsminister Anna Ekström och UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm höll idag en presskonferens om studenters situation under pandemin. De uppmuntrade till ökad distansundervisning, så kallad hybridundervisning, och meddelade att fribeloppet för studielån kommer att slopas under årets första sex månader.

- Det är bra för studenter att de slipper oroa sig för att slå i taket och bli återbetalningsskyldiga men vi hade efterlyst mer långsiktiga lösningar. Till exempel att fribeloppet endast ska baseras på de veckor som du studerar eller att vissa typer av inkomster inte ska räknas in, säger Albert Ohlin, ordförande för Saco studentråd.

Saco studentråd efterlyser även ökade resurser till högskolorna.

- Det är inte helt tydligt vad utbildningsministern menar att lärosätena ska göra. Om det krävs fler undervisningstillfällen, fler undervisningsformer och fler tentamenstillfällen så kommer det att kosta pengar. Då behöver regeringen skjuta till de resurserna, säger Albert Ohlin.

Vad gäller regeringens framförhållning svarar Saco studentråd:

- Det går inte att planera för en pandemi men det går att planera för en långsiktigt hållbar studiekvalité i Sverige. Mycket är eftersatt i svensk högskola. Högre utbildning i Sverige behöver bättre studenthälsor, mer pengar till undervisning och högre studiemedel, säger Albert Ohlin.

Citaten är inte rakt av från intervjun. Se inslaget här!

Publicerad: 2022-01-11

Senast uppdaterad: 2022-01-11

Dela sidan