Hoppa till huvudinnehåll
Studier

”Ge årets studenter egen kvot till högskolan”

Det krävs betydligt mer för att kunna prestera goda skolresultat på distans – som krävs på grund av coronaviruset – än i vanlig skolgång. Ge årets studenter en egen kvot till högskolan, skriver Mimmi Rönnqvist och Lina Arvidsson, Sacos studentråd, i en insändare i Dagens Nyheter.

De senaste veckorna har varit omtumlande för hela landet. Regeringen har berett och presenterat en rad åtgärdspaket för många grupper i samhället, däribland studenter vid utbildningar på yrkeshögskolor och högre utbildning.

Men med bara en vecka kvar innan ansökningstiden till högskolan stänger saknas fortfarande en lösning för hur de som går sista terminen på gymnasiet ska ges en rättvis chans att komma in på en högskoleutbildning i höst.

Kvar utan åtgärder står nämligen sistaårseleverna i gymnasieskolan, de som är de kommande års högskolestudenter. En hel årskull sistaårselever undervisas nu på distans. Det är bara några veckor kvar till studenten för dessa gymnasieelever. Det krävs betydligt mer för att kunna prestera goda skolresultat på distans än i vanlig skolgång.

Det läggs ett stort ansvar på individen att själv sköta sina studier. Det är oroande att se hur elever med olika förutsättningar hemma drabbas olika hårt av rådande läge.

Det handlar om elever som på grund av trångboddhet har svårt att stänga om sig för att få en lugn studiemiljö, som saknar möjlighet till läxhjälp hemifrån eller som på grund av storleken på föräldrarnas plånbok saknar tillgång till en ordentlig lunch. För många innebär också distans- och fjärrundervisning en försvårad möjlighet till upprätthållande av vardagliga rutiner.

Alla dessa faktorer, kommer att påverka slutbetygen för de elever som går ut gymnasieskolan till sommaren. Det är samma slutbetyg som kommer att följa med eleverna i ansökan till högskolan under många års tid. Det blir dessutom svårt att jämföra dessa elevers betyg med andra elever eftersom de nationella proven ställts in för att minska smittspridning.

Situationen är extraordinär, men inte omöjlig att hantera. Som en lösning föreslår vi därför att en särskild urvalsgrupp skapas. På samma sätt som en separat urvalsgrupp infördes för första elevkullen som tog studenten efter införandet av den senaste gymnasiereformen föreslår vi att en särskild urvalsgrupp tillämpas för de gymnasieelever som går ut gymnasieskolans tredje år i juni.

Denna särskilda urvalsgrupp bör vara aktiv till och med vårterminens antagning 2023 för att ge individen goda möjligheter att söka sig till en högskole- eller universitets­utbildning.

Vi ser att det i synnerhet är yrken utan krav på högskoleexamen som är särskilt utsatta för varslen som just nu sker på svensk arbetsmarknad. En jämlik tillgång till högre utbildning är därmed en fråga om jämlik tillgång till säkra anställningar.

En särskild urvalsgrupp för all som i sommar går ut gymnasiet är en åtgärd för att främja samhällsekonomisk utveckling. Det är regeringens ansvar att inte låta dessa elever falla mellan stolarna på grund av begränsningar i undervisningen till följd av covid-19.

Ungdomar som gått 12 år i skolan bör ges likvärdiga möjligheter att ta sig in i högre utbildning som andra som inte har, eller kommer att ta, studenten under en pandemi.

Insändare i Dagens Nyheter den 8 april 2020. 

Publicerad: 2020-04-08

Senast uppdaterad: 2020-04-08

Dela artikeln