Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Kommuner måste börja rekrytera studenter

Om kommuner och regioner i högre utsträckning skulle samarbeta med högskolor skulle studenter ges möjlighet att redan under utbildningen applicera sina kunskaper på arbetslivet. Det skriver Mimmi Rönnqvist, Saco studentråd.

Bor du i en kommun där det finns en brist på den kvalificerade arbetskraften som bär upp många samhällsfunktioner? Saknar ni sjuksköterskor, läkare, lärare, civilingenjörer, ekonomer, miljöinspektörer – eller något annat samhällsbärande yrke? Då ska du läsa hela denna text till slutet.

För lite verklighet

Studenter vid högskolor runt om i landet utgör en enorm och outnyttjad resurs för landets kommuner och regioner.

Studenter inom högskolans väggar vill inget hellre än att möta arbetslivet redan under studierna och applicera sina kunskaper på verkliga företeelser. I Sverige finns i dag cirka 400 000 studenter som har en spännvidd över samtliga samhällsbärande yrken.

Allt för många av dessa upplever att de har för lite verklighet under sin högskoleutbildning. Det som saknas är verklig arbetslivsanknytning i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), praktik, arbetslivsintegrerade kurser eller att skriva examensarbeten hos en aktör utanför högskolan. Alla dessa moment skulle kunna utföras i samverkan med kommuner och regioner runt om i landet.

"Hög tid för glesbygd att agera"

Studenter har en enorm kompetens och potential. Vi tar med oss ett vetenskapligt förhållningssätt och ett stort engagemang ut i arbetslivet – och det vi gör kvalitetsgranskas dessutom av högskolan.

Sveriges kommuner och regioner borde i högre grad söka sig till högskolorna och samverka för att ta del av den i dag outnyttjade kompetensen som sitter i oss studenter. Det ger även mindre kommuner chansen att visa upp det bästa kommunen har att erbjuda för unga akademiker som inom kort kommer ut i arbetslivet. Det går inte längre några busslaster med folk till huvudstaden och därför är det hög tid för småstäder och glesbygd att agera.

Testa olika kompetenser

Fackförbunden och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har dragit sitt strå till stacken genom att ta fram ett avtal för arbetsgivare som kan erbjuda kvalificerade extrajobb för studenter under studietiden.

Det är ett studentmedarbetaravtal som möjliggör för studenter att arbeta på ett hållbart sätt inom ett område som är kopplat till deras utbildning och som ger studenterna möjlighet att utföra kvalificerade arbetsuppgifter.

Dessutom är det ett enkelt sätt för kommuner att testa olika typer av kompetenser inom sin verksamhet utan att på förhand försöka utröna vilka typer av kompetens som ska anställas och i vilken utsträckning.

Försprång i processen 

Om kommuner och regioner i högre utsträckning skulle samarbeta med högskolor skulle studenter ges möjlighet att redan under utbildningen applicera sina kunskaper på arbetslivet. Dessutom skulle de studenter som behöver arbeta för att ha råd att studera kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter på sitt extrajobb.

Det skulle ge de arbetsgivande kommunerna ett försprång i rekryteringsprocessen när studenterna tar examen eftersom de då redan har etablerat kontakt med en presumtiv framtida arbetstagare. Studenterna skulle i sin tur vara mer förberedda för sitt stundande arbetsliv vilket minskar stress och skapar högre effektivitet och välmående i början av arbetslivet.

Sätt igång

Det bästa av allt är att landets lärosäten redan har i uppdrag att samverka med omgivande samhälle och studentmedarbetaravtalet har redan funnits och fungerat i flera år. Dessvärre används det av allt för få arbetsgivare. Möjligheterna finns, så för er kommuner som törstar efter kompetens är det bara att sätta igång.

En särskild anställning

Fakta om studentmedarbetaravtalet:

  • Arbetstiden är begränsad till högst 15 timmar i genomsnitt per vecka och termin. Förläggningen av arbetstiden behöver ske i dialog med studentmedarbetaren.

  • Studentmedarbetaren får en särskild tidsbegränsad anställning, det vill säga varken vikariat eller en allmän visstidsanställning, och tiden tillgodoräknas inte heller tidsmässigt för företrädesrätt eller tillsvidareanställning.

  • Anställningen gäller en termin i taget.

  • Studentmedarbetaren ersätts med timlön för det uppdrag denne utför. Det är som för övriga medarbetare individuell lön baserat på kompetens, erfarenhet och svårighetsgrad på tjänsten.
Publicerad: 2020-03-12

Senast uppdaterad: 2020-03-12

Dela sidan