Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Glöm inte att studenterna också behöver en återgångsplan

Ensamhet och digital undervisning har präglat många studenters vardag under coronapandemin. Nu ska undervisning åter ske på lärosätena men återgångsplanerna saknas, skriver Göran Arrius och Albert Ohlin.

Den 15 oktober stänger ansökan till högskolan för vårterminen 2022. För många studenter kommer det att vara den första terminen vid högskolan som inte är direkt påverkad av covid-19. Att pandemin och den följande stängningen av högskolorna har påverkat studenterna råder det ingen tvekan om.

Ensamheten ökar

Många av de som studerar i dag har aldrig hunnit uppleva något normalläge. Att plugga ensam på rummet har blivit deras vardag. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har också rapporterat om ökade känslor av ensamhet bland studenterna.

En studentgeneration som är dåligt förberedd för arbetsmarknaden är både dåligt för individen och kostsamt i längden.

Vi vet att det redan innan pandemin fanns många studenter som mådde psykiskt dåligt. Den ökade känslan av ensamhet som har följt med distansundervisningen har aktualiserat förändringsbehoven än mer. I det läget är studenthälsan en viktig aktör. Saco och Saco studentråds gemensamma rapport från 2019 visade dock på tydliga brister inom studenthälsan – främst vad gällde uppdraget i sig och studenternas kännedom om studenthälsan.

Följ upp behoven

Det psykiska måendet är en aspekt – kvaliteten på undervisningen och hur man har kunnat ta den tillvara är en annan. I dagsläget har regeringen gett UKÄ i uppdrag att följa upp coronapandemins effekter på högskolor och universitet. Det finns däremot inga krav eller planer från vare sig UKÄ eller de individuella lärosätena att systematiskt följa upp studenternas behov specifikt kopplat till återgången till på platsstudier.

Det är otillräckligt med tanke på den stora omställning det handlar om. Sannolikt finns det en kunskapsskuld till många av de studenter som har fått sin på platsundervisning förlagt till digitala forum. När studenterna nu återgår till på platsundervisning krävs ett åtgärdspaket.

Våra krav

Saco och Saco studentråd kräver:

  • Ett specifikt uppdrag till Universitetskanslersämbetet. Ge UKÄ i uppdrag att specifikt följa upp studenternas behov och mående vid återgången till på platsstudier.
  • Ge mer resurser och ett omformulerat uppdrag till studenthälsan. Lärosätena bör ges ett nytt uppdrag för mer likvärdig studenthälsa i hela landet, ha psykologer på alla studenthälsor och införa en nätbaserad anonym hälsoscreening för alla nya studenter. Där dessa förändringar skulle innebära en kostnadsökning ska resurser skjutas till.
  • Öka tillgången till och informationen kring studievägledningen i högskolan. Behovet av akademiker kommer vara stort de kommande åren. Därför är det viktigt att de som studerar är medvetna om hur de kan anpassa sina studier för att göra sig attraktiva på arbetsmarknaden när de är färdiga. Här är det viktigt att tillgången till studievägledning är god och att studenter känner till vilket stöd som finns att få på högskolan.

Studenter behöver mer stöd

Det är inte rimligt att studenter ska få mindre stöd än yrkesverksamma, som ändå i många fall har åratal av erfarenhet från ett arbetsliv på plats att falla tillbaka på. En studentgeneration som är dåligt förberedd för arbetsmarknaden är både dåligt för individen och kostsamt i längden.

Att inte noggrant följa upp vilka effekter pandemin haft på den här gruppen är att binda ris åt egen rygg. Nu måste regeringen ta sitt ansvar och agera för att studenterna integreras tillbaka in i studier på ett bra sätt.

Albert Ohlin, ordförande Saco studentråd
Göran Arrius, ordförande Saco

Debattartikel införd i Altinget 14 oktober 2021.

Publicerad: 2021-10-14

Senast uppdaterad: 2021-11-16

Dela sidan