Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Replik: Bättre information viktigast för framtida pensionärer

Albert Ohlin, Saco studentråd: Tjänstepensionen viktigast när man väljer arbetsgivare.

Det nya pensionssystem som infördes år 2000 har inneburit att tidiga val spelar en allt större roll för vilken pension en person kommer att få. I en debattartikel i DN skriver Skandias vd Frans Lindelöw om privat sparande och en sänkt examensålder som framgångsfaktorer för framtidens pensioner.

Även om privat sparande kan vara ett välkommet tillskott är det inte en lösning för att säkra ekonomin för framtidens pensionärer. Ett pensionssystem som går att lita på och bättre information till unga om tjänstepension är viktigare.

I grunden måste pensionssystemet vara utformat så att det kan leverera tillräckligt bra pensioner utan privatsparande. För framtidens pensionärers trygghet och för pensionssystemets långsiktiga trovärdighet är det centralt att den allmänna pensionen levererar en godtagbar pension efter arbetslivet.

Därför måste informationen till unga förbättras om vikten av tjänstepension och hur olika livsval kan påverka pensionen. Frans Lindelöw poängterar en tidigare etablering på arbetsmarknaden som en viktig faktor. Det är rätt, men det finns andra lika stora faktorer som förtjänar uppmärksamhet.

Tjänstepensionens ökade vikt för slutpensionen innebär att den borde vara bland de viktigaste argumenten vid val av arbetsgivare. För många unga är däremot tjänstepension en avlägsen fråga vid arbetsintervjuer och många vet inte om deras arbetsgivare gör tjänstepensionsinsättningar.

Kunskapen behöver också öka om hur livsval kan komma att påverka pensionen. Till exempel föräldraledighet och deltidsarbete kan ha stor inverkan på pensionen. Det är viktigt att unga informeras om vad de kan göra för att säkra sin framtida ekonomi.

Det är också viktigt att tänka på hur man som föräldrar delar föräldraförsäkringen och vabbande samt hur kompensationssparande från en partner till en annan kan väga upp för snedfördelningar i arbetstid. En jämn fördelning skapar också bättre förutsättningar för en jämnare framtida lönekarriär.

För de flesta som tar en högskoleexamen och som har tillgång till tjänstepension under sitt yrkesliv från examen till pensionen kommer pensionen vara nog att leva på. Det är viktigt att komma ihåg, även om systemet självklart kan bli bättre.

Privatsparandet kan vara ett välkommet komplement till den övriga pensionen, men det ska inte vara ett nödvändigt inslag för en dräglig pension. Frans Lindelöw skriver att människor behöver stärkta drivkrafter att ta ansvar för sin pension. Saco studentråd delar inte den problembilden.

Problemet bland unga är att kunskapen kring hur man som bäst kan påverka sin pension är för låg, snarare än att drivkrafterna för en god ekonomi vid pensionen är bristfällig. Privatsparande ska vara strösslet, inte glassen.

Det viktigaste för framtidens pensioner – förutom grundtryggheten – är att unga får möjlighet att ta välinformerade beslut kring de pensionsval som de ställs inför under sitt studie- och yrkesliv. Det finns ett delat ansvar från politiker, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer att informera om vilka val som kan påverka pensionen, vikten av att ställa rätt frågor och hur unga kan kompensera för de val de gör som påverkar deras pension negativt.

Albert Ohlin, ordförande Saco studentråd

Replik i DN Debatt 16/11

Publicerad: 2021-11-16

Senast uppdaterad: 2021-11-16

Dela sidan