Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Bredda rekryteringen till högre utbildning

För att alla ska se högre utbildning som en möjlig väg i livet krävs aktiva åtgärder för att möjliggöra en större mångfald av studenter, skriver Maja Straht från Saco studentråd.

År 2022 är Europaåret för ungdomar. Sverige har ställt sig bakom EU-kommissionens initiativ om att inkludera ungdomar i samhällsbygget utifrån olika förutsättningar, önskemål och behov. En grundpelare i detta arbete är allas lika möjlighet till högre utbildning. Trots det visar en rapport från UKÄ att den sociala snedrekryteringen till högre utbildning förstärktes under pandemin. Detta trots ett rekordhögt intag av nya studenter. Nu krävs det krafttag för att åtgärda detta.

En utbildad befolkning är en förutsättning för en stark demokrati. Högre utbildning bidrar till att minska ojämlikhet och att främja ett aktivt medborgarskap för unga personer. Det ger individer möjligheter att fördjupa sig inom områden som intresserar en och ökar sannolikheten för trygga anställningsförhållanden, god hälsa, hög lön och en karriär i yrkeslivet.

Sverige präglas av en avgiftsfri utbildning med över lag rättssäkra antagningsprocesser. Det är bra. Däremot är det väldokumenterat att individer från skilda sociala bakgrunder börjar studera i högskolan i olika utsträckning. Den öppna högre utbildningen är mer öppen för vissa grupper än för andra. Det är orättvist och odemokratiskt.

Under pandemin verkar snedrekryteringen ha förvärrats, trots ett rekordhögt intag av nya studenter. För att tillgängliggöra utbildning för fler grupper är alltså fler studieplatser inte avgörande, utan det krävs andra reformer.

Saco studentråd anser att studie- och yrkesvägledning i grund-och gymnasieskolan behöver stärkas. Elever bör redan från första klass kommer i kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att de ska kunna se vilka olika möjligheter skolan ger och få vidgade perspektiv vad gäller olika vägar i livet. Studie- och yrkesvägledningen bör sedan fortsätta regelbundet och utvecklas ju äldre eleven blir.

Vidare anser Saco studentråd att lärosäten som använder alternativa urvalsgrupper bör få ersättning för de ökade kostnader som antagningsprocessen innebär. Det bör finnas fler vägar in i högre utbildning och de vägarna ska vara rättssäkra. Landets lärosäten har möjligheten att fördela upp till en tredjedel av studieplatserna via ett alternativt urval baserat på exempelvis färdighetsprov eller arbetslivserfarenhet. Den alternativa urvalsgruppen används idag i mycket liten skala eftersom det kräver mer resurser.

Slutligen så anser vi att regeringen bör dra tillbaka sitt förslag om att höja räntan på studiemedel. En höjd ränta gör utbildning dyrare vilket riskerar att leda till att grupper med sämre ekonomiska förutsättningar avskräcks från att börja läsa på högskolan. Det skulle förvärra snedrekryteringen in i högre utbildning leda till färre utbildade.

För att alla ska se högre utbildning som en möjlig väg i livet anser Saco studentråd att det krävs aktiva åtgärder för att möjliggöra en större mångfald av studenter.

  • Studie- och yrkesvägledning från första klass.
  • Ersätt ökade kostnader för alternativa urvalsgrupper.
  • Stoppa förslaget att höja räntan på studielån.

Målet med Europaåret för ungdomar är att särskilt utsatta eller marginaliserade grupper ska kunna tillägna sig relevanta kunskaper och kompetenser för att bli aktiva och engagerade medborgare. Ett steg för att förverkliga detta är genom att motverka den sociala snedrekryteringen in i högre utbildning.

Maja Straht, vice ordförande Saco studentråd

Debattartikel införd i Dagens Arena 13 februari

Publicerad: 2022-02-14

Senast uppdaterad: 2022-02-14

Dela sidan