Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Saco: Ge arbetssökande studenter rätt till ersättning efter examen

Regeringens avsikt att höja taket i a-kassan är välkommet. Men även studerande har ett stort behov av att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. A-kassan borde därför breddas för att även omfatta nyexaminerade högskolestuderande. Det skriver Göran Arrius, ordförande i Saco och Albert Ohlin, ordförande i Saco studentråd.

Många av Saco:s medlemmar omfattas idag inte av arbetslöshetsförsäkringen. Då studier inte är a-kassegrundande saknar många av Sacos medlemsförbunds drygt 100 000 studentmedlemmar ett ekonomiskt skydd från arbetslöshet efter avlagd examen.

”Står på bar backe”

Saco och Saco studentråd föreslår ett examensvillkor i a-kassan, som skulle ge studerande rätt till 100 dagars grundersättning från efter avlagd examen. Det skulle självklart förutsätta både medlemskap i en a-kassa och aktivt arbetssökande, precis som vid annan arbetslöshet.

Studerande som i dag inte har en anställning dagen efter sina avklarade studier står på bar backe utan någon inkomst. I jakt på sitt första arbete måste nyexaminerade förlita sig på lån eller bidrag från familj och vänner.

Alternativet är att förlänga sina studier eller ta första tillgängliga arbete. En nyexaminerad som behöver ta ett arbete som inte matchar sin kompetens riskerar att fastna i det arbetet när arbetet går ut över annat arbetssökande. Studenter som hade kunnat och velat arbeta men som väljer att förlänga sina studier utgör ett resursslöseri för individen och samhället.

Många nyexaminerade akademiker har goda jobbchanser. En utbildning är en bra investering för den som vill stärka sig på arbetsmarknaden. Men studerande som har lagt sin fulla energi på sina studier står helt utan ekonomisk trygghet vid examen.

Förlitar sig på lån och familj

Alternativet är att den arbetssökanden tvingas ta första tillgängliga arbete, oberoende av relevans för sin utbildning. 

För att slippa ta ett omatchande arbete eller leva på bidrag eller lån från familj och vänner förutsätts det idag att den studerande ska ha hittat ett jobb innan avslutade studier. Arbetet måste börja direkt efter avslutade studier. Det kan vara svårt för exempelvis den stora andel studenter som avslutar sina studier inför sommarmånaderna.

Ersättningsnivån i vårt förslag – runt 11 000 kronor i månaden – skulle vara betydligt lägre än en nettolön vid ett första arbete. Risken för att någon skulle välja a-kassa framför kvalificerat arbete måste därför bedömas vara mycket liten.

Coronastudenterna 

Under coronapandemin agerade högskolan krockkudde till arbetsmarknaden. När många arbetstillfällen försvann antogs rekordmånga till högre utbildning. Många av de som under hösten 2020 påbörjade sina studier kommer att ta sin examen under nästa år. Studierna har präglats av distansundervisning och sämre förutsättningar för kontaktskapande och nätverkande.

Ett examensvillkor skulle ge nyexaminerade bättre möjligheter att hitta ett kvalificerat arbete som passar dem. Förutsättningarna att stämma av sina kunskaper med arbetslivet har varit sämre under pandemin. Därför är det rimligt att den som tar ut sin examen ges tid att söka arbete.

Alternativet är att den arbetssökanden tvingas ta första tillgängliga arbete, oberoende av relevans för sin utbildning. Det ökar risken för att de blir kvar i ett arbete som inte motsvarar deras kompetensnivå när jobbet skär in på tiden att söka arbete. Dessutom innebär det att den nyexaminerade tar arbetstillfällen från personer som står längre från arbetsmarknaden. Båda scenarierna innebär ett resursslöseri, både för individen och för samhället.

Reformera studerandevillkoret

Tanken om studier som grund för ersättning för arbetslöshetsförsäkringen är inte ny. Fram till 2007 fanns det ett så kallat studerandevillkor i a-kassan. Vårt förslag är en reformerad version av detta. Bland annat krävs studier motsvarande en examen för att kvalificera till a-kassan, detta för att främja genomströmningen.

Regeringen har förklarat sin avsikt att permanentera det höjda taket i a-kassan. Det skulle innebära att den som tjänar upp till 33 000 kronor i månaden får ut 80 procent av sin lön vid arbetslöshet. Det är ett positivt besked för många akademiker och någonting som Saco har efterfrågat. Men satsningen gäller inte den som går från studier till arbete.

Vid en eventuell höjning av taket i a-kassan borde även rätten till arbetslöshetsförsäkring breddas för att omfatta nyexaminerade akademiker. För att främja högre utbildning bör även nyexaminerade ges möjlighet att hitta rätt jobb i sitt arbetssökande.

Albert Ohlin, ordförande Saco studentråd
Göran Arrius, ordförande Saco

Debattartikel införd i Altinget, 12 maj 2022

Publicerad: 2022-05-12

Senast uppdaterad: 2022-05-12

Dela sidan