Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Vad ska ni göra åt studentbostadsbristen, politiker?

Varje student som måste avstå studier till följd av bostadsbrist är ett svek mot den enskilde studenten och ett resursslöseri för samhället. Det skriver Albert Ohlin, ordförande Saco studentråd.

I mandatperiodens sista budget försvann investeringsstödet för studentbostäder. Om alternativ för att lösa bostadsbristen försvinner krävs i stället andra kraftfulla förslag för att öka byggtakten.

Utbredd bostadsbrist
Bostadsbristen för studenter är utbredd. Sjutton av Sveriges högskolekommuner bedömer att det är brist på studentbostäder i sina kommuner. Sveriges förenade studentkårer valde i år att rödlista tio städer i sin bostadsgenomgång. Bristen är värst i städer med många studerande som Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg. Totalt finns det ungefär 105 000 studentbostäder i Sverige på nästan 400 000 högskolestuderande.

Ett alltmer osäkert ekonomiskt landskap försvårar studenternas möjligheter att lösa boende på andra sätt än via hyresmarknaden. Högre räntor innebär högre löpande kostnader på bostadsrätter. Det har en direkt effekt på studerandes möjligheter att betala för en bostadsrätt med studiemedlet. Det innebär sannolikt också högre hyror på andrahandsmarknaden. En ökad utestängning från både köpemarknaden och andrahandsmarknaden sätter större press på ett ökat studentbostadsbyggande.

En försämrad bostadssituation leder i bästa fall till en ökad oro bland studenterna, som i sin tur kan leda till försämrade studieresultat och avbrutna studier. I värsta fall leder det till att blivande studenter tvingas att avstå från att studera överhuvudtaget.

Inga tydliga förslag
Studentbostadsbristen kräver alltså lösningar. För att säkra tillgång på medellång sikt krävs det att besluten och inriktningen bestäms redan i den tillträdande regeringens första budget.

Fram till 2021 fanns det ett investeringsstöd för studentbostäder för att gynna bostadsbyggandet. Till följd av att Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas budget gick igenom avskaffades investeringsstödet år 2022. Moderaternas dåvarande bostadspolitiska talesperson Carl-Oskar Bohlin sa att stödet var ineffektivt. De flesta av bostäderna hade byggts ändå, menade Bohlin.

Lösningen för Sveriges studenter är inte sänkta tillgänglighetskrav, högre bolånetak eller lägre amorteringskrav.

Under tiden som investeringsstödet fanns ökade byggtakten på antalet studentbostäder, men inte i tillräcklig utsträckning för att täcka studenternas behov. Om investeringsstödet är permanent avskaffat krävs nya lösningar för att öka byggtakten igen.

Men det presumtiva regeringsunderlaget saknar i dag tydliga förslag som skulle gynna studerandes bostadssituation. Högre bolånetak och lättare amorteringskrav skulle visserligen underlätta för många nyexaminerade akademiker att ta sig in på bostadsmarknaden men gynnar inte studerande som ofta saknar tillräckliga resurser för köpemarknaden.

Efterfrågan ökar
Varje student som tvingas avstå från studier eller får sämre studieresultat till följd av brist på bostad är ett svek mot den enskilde studenten och ett resursslöseri för samhället. Saco studentråd vill se reella satsningar för fler studentbostäder. Lösningen för Sveriges studenter är inte sänkta tillgänglighetskrav, högre bolånetak eller lägre amorteringskrav.

Det kommer inte minska studerandes efterfrågan på bostäder. Om investeringsstöd är ineffektivt behöver det ersättas med något annat som ger fler bostäder för studerande. Samtliga Sveriges studenter berörs av bostadsbristen. Alltför många har upplevt det själva. Det är dags för politikerna att ta sitt ansvar och presentera lösningar för studentbostadsbristen.

Albert Ohlin,
ordförande Saco studentråd

Debattartikeln är publicerad i Altinget 2022-10-03.

Publicerad: 2022-10-03

Senast uppdaterad: 2022-10-03

Dela sidan