Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Angiverilagen förstärker redan svåra problem

Över blivande socialsekreterare, lärare, sjuksköterskor med flera hänger ett moln: angiverilagen som är på väg. I mötet med klienter, elever och vårdtagare krävs krävs trygghet, tillgänglighet och tillit – som angiverilagen kommer att skada, skriver fyra företrädare för studenter i fackliga organisationer.

Vi är fackförbundens studentorganisationer och representerar studenter som bland annat ska bli socialsekreterare, lärare och sjuksköterskor. Vi är partipolitiskt obundna, men tvekar inte att ta ställning i viktiga frågor.

Förslaget om en angiverilag är en sådan fråga som hänger som ett orosmoln över våra medlemsgrupper. Medlemsgrupper går utbildningar där vi lär oss att göra etiska bedömningar i enlighet med våra yrkesmässiga värderingar och yrkesetiska regler, som har sin utgångspunkt i alla människors lika värde och rättigheter. Våra olika uppdrag, som finansieras av offentlig sektor, regleras därutöver i olika lagar som en angiverilag inte skulle vara förenlig med.

Sedan regeringens förslag om att införa en så kallad informationsplikt för offentliganställda har många studenter frågat sig hur den framtida yrkesutövningen kommer att påverkas om lagen blir verklighet. Vi är redan tillräckligt pressade av dålig ekonomi, bostadsbrist, otillgänglig studenthälsa och den generella samhällsutvecklingen. Vi borde inte, ovanpå det, behöva oroa oss för att de värderingar man ska anamma under utbildningen ska komma att stå i direkt konflikt med den framtida yrkesutövningen.

Angiverilagen kommer att medföra en ökad risk för psykisk ohälsa för oss framtida yrkesutövare. Vi vill att de kunskaper och kompetenser vi utvecklar under vår studietid ska bidra till en positiv samhällsutveckling där våra klienter, elever och vårdtagare får den samhällsservice de förtjänar. Men det finns numera en rädsla hos oss studenter för konsekvenserna av en eventuell angiverilag och ett samhälle med ökad misstro mot myndigheter och offentliga institutioner. Ett samhälle där människor i social utsatthet drar sig från att söka stöd, vård och utbildning, av oro för att bli angivna av just de personer man hoppas på ska kunna sträcka ut en hjälpande hand när de behöver den som mest.

I mötet med klienter, elever och vårdtagare som lever i utsatta livssituationer krävs trygghet, tillgänglighet och tillit. En angiverilag riskerar att förstärka skuggsamhället och göra myndigheter som motverkar det mindre effektiva.

Angiverilagen kommer att göra våra yrken mindre attraktiva. Redan i dag saknar socialtjänsten, sjukvården och utbildningsväsendet tillräckligt med personal. Att tvinga blivande socionomer, lärare, barnmorskor samt sjuksköterskor att misstänkliggöra och ange personer kommer inte göra dessa jobb mer åtråvärda. Tvärtom kan dessa professioner bli bortprioriterade av studenter som inte vill ägna sig åt angiveri. Ett minskat söktryck till dessa yrken är en förlust för hela samhället.

Att bekämpa skuggsamhället är viktigt. Det visar inte minst den omfattande brottsligheten vi ser i vårt samhälle. Vi studerar med förhoppningen att få vara en del av lösningen och vi vill göra vår del. Vi undervisas av duktiga lärare vid högskolor och universitet för att möta och lösa dagens och morgondagens problem. Vi är blivande socionomer, lärare, sjukvårdspersonal och samhällsvetare som förstår hur avgörande tillit och förtroende är för det som är vår gemensamma sak – ett tryggt samhälle.

Så låt oss få vara med och bidra på det sätt som vår yrkesetik tillåter. Låt oss göra det på det sätt som vi vet faktiskt gör skillnad. Och låt oss framför allt ha ett yrkesliv som vilar på mellanmänskligt förtroende. Stoppa angiverilagen!

Publicerad: 2023-11-17

Senast uppdaterad: 2023-11-17

Ämne:
Arbetsmarknad,
Arbetsmiljö,
Studieval,
Utbildning
Dela sidan