Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Därför ska unga bry sig om pensionerna

Saco studentråd vill bidra med ett ungdomsperspektiv i pensionsfrågan. Den här skriften är ett första steg. VI lyfter en rad frågor inom pensionssystemet där vi menar att unga borde vara särskilt uppmärksamma. Pensionsfrågorna är allt annat än oviktiga, ändå är de ungas intresse för dem svalt. Med denna skrift vill Saco studentråd inspirera fler unga att våga ta sig in i pensionsdebatten

Denna skrift är tänkt som ett bakgrundsmaterial för den som vill engagera sig mer i pensionsfrågan ur ett ungdomsperspektiv. Vi vill dels att den ska bidra med grundläggande information, dels peka ut områden för den intresserade att gräva djupare i.

Skriften inleds med att presentera ett ramverk för hur man kan tänka kring pensionssystem i allmänhet, varpå den gör en kortfattad beskrivning av det svenska pensionssystemet. Sedan presenteras de fem frågorna:

  • Förändringar i tjänstepensionen får konsekvenser för framtida pensioner
  • Senare inträde på arbetsmarknaden kostar
  • Bromsen i inkomstpensionen garanterar systemets stabilitet
  • Premiepensionen – en generationsstrid?
  • Hur stora blir framtidens pensioner?

Varje fråga inleds med en kort bakgrund, och anger sedan varför den är viktig för just unga att engagera sig i.

Skriften är framtagen av Johannes Hagen, doktorand i nationalekonomi, på uppdrag av Saco Studentråd. Åsikter som framkommer i texten är författarens, och behöver inte stämma överens med Saco Studentråds uppfattning.

Se även Sammanfattning- Därför ska unga bry sig om pensionerna.pdf

Publicerad: 2014-03-19

Senast uppdaterad: 2015-03-10

Dela sidan