Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning

Under våren 2015 begav sig Saco studentråd på en kommunturné. Vi ville vända en trend där var tredje nyutexaminerad inte hittar ett kvalificerat jobb trots ett stort rekryteringsbehov runtom i landet. Här finner du våra slutsatser från turnén i form av ett tiopunktsprogram.

Kommunturnén har gett flera insikter. Studenternas kontakt med regionala arbetsgivare kan bli avsevärt bättre. Det finns även ett antal hinder som försvårar omställning och livslångt lärande på mindre orter.

Vi har sammanfattat tio policyförslag för en bättre samverkan mellan studenter och det omgivande samhället. En god kontakt med studenter ger företag, såväl som offentliga arbetsgivare, närhet till forskning, innovation och nytänkande samtidigt som det tryggar kommunernas rekryteringsbehov. Det är dags att börja utnyttja studenters kompetens redan under studietiden.

Starkare arbetsanknytning i akademin

1. Bygg ut högskolornas karriärcentrum

Kontakten med arbetslivet under studietiden behöver bli bättre. För en fungerande arbetsanknytning behövs gränssnittsenheter som samordnar kontakten mellan akademi, arbetsmarknad och samhälle. Lärosätenas karriärcentrum skulle kunna fylla den funktionen. De skulle även kunna bistå universitetslärare i samverkansfrågor. För att kunna leva upp till denna roll behöver karriärcentrumen byggas ut.

2. Skapa incitament för samverkan

Arbetsanknytningen är en viktig del av högre studier. Många studenter läser en utbildning för att förbättra sina chanser på arbetsmarknaden. Vi föreslår att lärosätena ges i uppdrag att årligen följa upp studenternas etablering på arbetsmarknaden och att statistiken görs lättillgänglig för sökande.

3. Öronmärk medel för samverkan

Låt karriärcentret vara en motor för samverkansfrågor. Kombinerat med ett tydligare uppdrag att arbeta med samverkansfrågor, bör karriärcentren ges särskilda medel under en initial period, för att kunna strukturera och bygga ut sin verksamhet, se punkt 1.

4. Praktik till alla studenter

Gör det obligatoriskt för alla lärosäten att erbjuda praktik på sina utbildningar, så att alla studenter som vill göra praktik får möjligheten. Praktik är ett mycket uppskattat moment i utbildningen som underlättar studenternas etablering på arbetsmarknaden efter examen.

Dra nytta av studenters kompetens i det regionala näringslivet

5. Satsa på kvalificerade extratjänster

Kommuner, landsting och myndigheter kan locka studenter genom att erbjuda fler kvalificerade sommarjobb, praktikplatser, sommarpraktik, trainee-tjänster och studentmedarbetarskap. Studenter som jobbar under studierna arbetar helst med kvalificerade uppgifter, men som ett exempel kräver endast 15 % av sommarjobben mer än gymnasiekompetens[1].

6. Plocka in studenter i regionala utvecklingsprojekt

Uppmuntra kommuner och företag att erbjuda levande case/problem från verksamheten som studenterna kan vara med och lösa. Till exempel kan studenter involveras i projekt för grön omställning.

7. Samverka med studenter som skriver examensarbeten

Fler studenter skulle kunna skriva sina examensarbeten tillsammans med regionala arbetsgivare. Ett sätt att locka studenter kan vara att erbjuda stipendier till de som skriver sitt examensarbete i samarbete med regionen. Sollefteå kommun praktiserar ett liknande system.

Det livslånga lärandet och breddad rekrytering

8. Öka utbudet av distans-, kvälls- och deltidskurser

Ett stort utbud av flexibla kursformer underlättar för den som behöver utbilda sig eller ställa om mitt i livet. För studenter i avlägsna orter, som kanske redan bildat familj, kan distansstudier vara avgörande för att kunna läsa vidare. Högskolorna skär tyvärr ned på denna typ av kurser, eftersom resurserna inte räcker till.

9. Validera kunskap från arbetslivet

Arbetslivserfarenhet bör kunna valideras så att studenter snabbare kan läsa på en högre nivå. Att exempelvis ha jobbat länge med bokföring borde vara meriterande för antagning till en ekonomikurs på högre nivå.

Knyt studenterna till regionen under och efter studietiden

10. Bryt studentbubblan

Fler studentbostäder behövs centralt i studieorterna. Det behövs också en kollektivtrafik som gör det enkelt kunna röra sig inom regionen. Möjliggör för studenter att bo kvar i studentbostaden ett år för att kunna söka bostad och arbete i regionen. Uppmuntra kommuner att ge ett års gratis kollektivtrafik till studenter som skriver sig i regionen.[1] Saco studentråd, 2015. Uppdaterade siffror – fler i studier, fler i arbete.

Publicerad: 2015-09-15

Senast uppdaterad: 2015-09-16

Dela artikeln