Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Ett smartare studiemedel

Examenslån för bättre genomströmning, mindre undanträngning och en hållbar studietid. I Saco studentråds nya rapport föreslås nya reformer i det svenska studiemedelssystemet.

 2019 är det exakt 100 år sedan det första statliga studielånet betalades ut. Sedan dess har mycket hänt. Idag befinner vi oss idag på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Utbildningarna har blivit allt längre, men studiemedelssystemet har inte hängt med. Det svenska eftergymnasiala studiemedlet är idag begränsat till sex års heltidsstudier, samtidigt som många utbildningar idag är fem år eller längre. Utrymmet för tidigare felval är med andra ord mycket litet.

För de som behöver välja om och välja rätt, krävs idag extra inkomster genom exempelvis jobb eller taktikstudier på gymnasial nivå för att få ekonomin ska gå ihop under hela studietiden. Något som medför en risk för sämre studieprestation, psykisk ohälsa och en förlängd tid till examen. Följden av det blir en sänkt livslön för den enskilde, lägre skatteintäkter för staten och en mindre tillgång till högutbildad arbetskraft för samhället, inte sällan inom bristyrken i välfärdssektorn.

En växande andel studenter har under de senaste åren tillämpat möjligheten av att inleda taktikstudier på gymnasial nivå, som ett sätt att erhålla studiemedel från annan kvot, och därmed finansiera resterande terminer fram till examen. Ett systemfel som tränger undan exempelvis unga och nyanlända som vill inleda studier på komvux eller folkhögskola. 

Saco studentråds förslag i korthet
Saco studentråds lösning på problemet är ett examenslån, där studenter vid längre utbildningars senare delar ges möjlighet att finansiera den återstående tiden till examen med ett studiemedel som utgörs till 100 procent av lån. Det vore en flexibel lösning som alla parter vinner på, samtidigt som särskilda villkor skulle förhindra olämplig användning.

Det finns också mycket som kan göras för att minska förekomsten av felval och underlätta informerade studieval, med en lägre genomsnittlig examensålder som följd. Trots framtida reformer kommer det behövas en säkerhetsventil i studiemedelssystemet. Ingen vinner på att en avancerad examen fördröjs, eller i värsta fall avbryts helt. Förutsättningarna för att examenslånet ska bli återbetalt är dessutom goda. Den statliga kostnaden för examenslånet vore liten jämfört med de samhälleliga förluster som kan undvikas.

Rapporten är författad av Nils Karlsson, ledamot i Saco studentråds styrelse och läkarstudent vid Karolinska institutet. Saco studentråd står för förslagen och rapportens politiska innehåll.

Ladda ned rapporten i sin helhet. 

Publicerad: 2018-11-14

Senast uppdaterad: 2018-11-14

Dela sidan