Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Farhågor och framtidsspaningar

Varannan student  uppger att deras utbildning gav dem en uppfattning om vilken arbetsmarknad de kan förvänta sig  efter utbildningen.  Sex av tio akademiker anser att arbetsmiljö och arbetsvillkor är fackföreningars viktigaste uppgifter.  Att trygghet  är  en framtidsfråga för  högskolestudenter  framgår också av Saco Studentråds nya studie som gjorts i samarbete med  Novus Opinon.

För att spela upp videon måste du godkänna kakor.
Webbinarium om undersökningen och rapporten (23 april 2020)

Sverige och världen upplever just nu en historisk kris. Dess konsekvenser är i dagsläget omöjliga att överblicka men vi vet att krisen har blivit en ”game  changer” för folkhälsan, ekonomin och arbetsmarknaden.  Länge talades det om att yngre generationer inte ville ha trygghet och fast anställning. Fokus låg på karriär och personliga utmaningar.  

Undersökningen visar istället att trygghet på jobbet  är  en grundläggande fråga för de nya akademikerna  och  blir allt viktigare när världen runt omkring är svår att förutsäga. Undersökningen visar också att arbetsmiljö och arbetsvillkor är fackföreningarnas viktigaste uppgifter. Med en allt mer osäker framtid i form av klimatutmaningar, automatisering och digitalisering förväntas många yrken och roller försvinna. Universitet och högskolor måste därför utvecklas och omformas. Studenterna måste få en utbildning med en relevant grund att stå på oavsett hur framtiden förändras.  Viktigt att påtala är att opinionsundersökningen gjordes innan coronautbrottet men det är nog sannolikt att anta att resultatet skulle bli än starkare vad gäller synen på trygghet om den gjordes idag.  

 En akademisk utbildning måste kännas som en säker investering i ett tryggare och utvecklande yrkesliv 

Studien visar att det är tydligt att en akademisk utbildning måste kännas som en säker investering i ett tryggare men samtidigt också  ett spännande och utvecklande yrkesliv. Den måste vara kopplad till såväl forskning som framtida arbetsgivare och innehålla praktik.   

 Fackförbunden har arbetat för att skapa trygghet för arbetstagarna under de senaste 100 åren och ska fortsätta  detta viktiga arbete.  Det  är också de  övergripande  behov  som framträder i Saco studentråds undersökning 

Novusundersökningen  visar att:  

 Tre av fyra uppger att  deras  utbildning givit  dem praktisk och teoretisk kunskap för att  klara av det som förväntas av dem i nuvarande arbetet. Var tionde anser inte det.  

  •  Drygt varannan (54%) uppger att deras utbildning gav dem en uppfattning om vilken arbetsmarknad som de kan förvänta sig med sin utbildning. Var femte anser inte det.    
  • Två av tre anser att facket är relevant för sitt arbete.   
  • Sex av tio akademiker  anser  att arbetsmiljö och arbetsvillkor är fackföreningars viktigaste uppgifter.  

 Saco studentråds förslag:   

  • resurstilldelningen till högskolor och universitet måste ge studenter på alla utbildningar kompetenser som förbereder dem för en digitaliserad och automatiserad arbetsmarknad.  
  • samverkansuppdraget mellan lärosäten och omgivande samhälle behöver spridas så fler får tillgång till forskningsresultat och matchningen mellan arbetsgivare och studenterna ska förbättras.  
  • partsråd inrättas på alla lärosäten i syfte att kontinuerlig utveckla grundutbildningen.  
  • alla lärosäten ger  sina studenter  möjlighet till valbar praktik för att uppmuntra att studenter väljer att sätta ihop egna kurser till en examen men ändå ges möjlighet till praktisk arbetslivsanknytning.  
  • fackförbunden ska  utvecklas och vara  relevanta på en snabbt föränderlig arbetsmarknad  och erbjuda  nya villkor och  se till så att alla  anlitandeformer  har  fokus på arbetstagarens trygghet.  
  • fackförbund ska ta strid för arbetstagares rättigheter och vara de som sätter agendan i debatten om arbetsvillkor så väl idag som i framtiden.  
  • förhandlingar ska skötas mellan parterna utan att lagstiftaren lägger sig i.  Det är en modell som visat sig vara framgångsrik och  måste därför behållas.  

Undersökningsföretaget  Novus  har frågat 1067 personer och i undersökningen ges ett antal svar om hur väl studierna matchar de nyexaminerade akademikernas arbetsmarknad och deras syn på fackets roll och möjligheten till engagemang.   

Rapporten är skriven av Elin Sundin  från  Maktbyrån  på uppdrag av Saco studentråd.   

  

Publicerad: 2020-04-09

Senast uppdaterad: 2020-04-09

Dela artikeln