Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Hur mår studenthälsan?

Vilka förutsättningar har landets studenthälsor att se till att studenterna mår bra? Saco har i en ny undersökning granskat studenthälsans uppdrag att förebygga ohälsa. Resultatet visar att det finns mycket som kan göras bättre och att deras statliga uppdrag är väldigt otydligt.

Många studenter lider av psykisk ohälsa vilket påverkar dem negativt under studietiden men även senare under arbetslivet. Forskning visar också att ohälsan bland studenter är högre än bland yrkesarbetande i samma ålder. Saco har därför, i samarbete med Saco studentråd, undersökt studenthälsornas förebyggande arbete och förutsättningarna för detta arbete samt vad studenterna vet om studenthälsan och dess tjänster.

Uppdraget är otydligt

Undersökningen visar att studenthälsornas uppdrag i högskoleförordningen är svårtolkat. Det ger ingen tydlig inriktning för verksamheten och öppnar i stället för lokala tolkningar. De olika tolkningarna leder i sin tur till ojämlikhet, med stora skillnader mellan lärosäten i den förebyggande vård som erbjuds. Det innebär att det är ojämlikt – en student ska kunna förvänta sig samma förebyggande vård var hen än studerar men så är det inte idag.

Det blir också svårt för en studenthälsa att följa upp och utvärdera sin verksamhet, och ännu svårare att få en bild av den nationella situationen. Därmed går det inte att på ett enkelt sätt avgöra effekten av de resurser som satsas via studenthälsorna. Staten kan inte dra några slutsatser eller förbättra metoderna för att mer effektivt förbygga psykisk ohälsa.

Det otydliga uppdraget innebär även att studenthälsorna har problem att prioritera i sin verksamhet. De har också svårt att avgöra när studenter ska hänvisas vidare till primär- eller specialistvården.

Vår Novusundersökning bland nyexaminerade akademiker visar också att gruppen visste väldigt lite om studenthälsan och vilken hjälp de kunde få:

  • hela 7 av 10 visste inte när de skulle vända sig till studenthälsan eller primärvården
  • var fjärde visste inte ens att studenthälsan existerade

Undersökningen består av intervjuer av ansvariga vid sex olika lärosäten samt en opinionsundersökning bland nyexaminerade studenter via Novus opinion. Rapporten är ett samarbete mellan Saco och Saco Studentråd som representerar 100 000 studenter.

 

Publicerad: 2020-05-18

Senast uppdaterad: 2020-05-25

Dela sidan