Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Studentrådets studieresa till Bryssel

Den 21 till 24 januari 2023 åkte Saco studentråds styrelse på studieresa till Köpenhamn. I den här rapporten redovisar styrelsen sina lärdomar, erfarenheter och slutsatser.

Studieresan innebar flera lärdomar för Saco studentråd. Inte bara får vi med oss en fördjupad förståelse för vad samarbetet som den Europeiska unionen är innebär, utan även lärdomar om fackligt samarbete på den internationella arenan, hur EU:s kompetens har vuxit över tid, vilka arbetsmarknadspolitiska frågor som är på agendan och hur fackligt arbete bedrivs i Bryssel.

Utöver det vi har fått med oss direkt av alla möten och aktiviteter tar vi även med oss andra lärdomar. Vi har fått lära oss om vikten av internationellt samarbete. Detta gäller på flera olika plan. Ensamma är Sverige ett litet land som har svårt att sätta sig emot stora internationella aktörer, men när man samlas genom exempelvis EU blir vi starkare och får mer att säga till om. Samtidigt som EU ur ett annat perspektiv är en aktör vi i Sverige vill påverka och förbättra. Här är våra nordiska kollegor viktiga samarbetspartners för att gemensamt bilda en starkare röst inom EU. Därför är, utöver det europeiska samarbetet, även det nordiska samarbetet viktigt. Ur ett fackligt perspektiv är också internationellt samarbete viktigt. Genom Europafacket blir vi arbetstagare inom unionen starkare och kan vara en kraft för att säkerställa arbetstagares intressen i Europa.

Genom studieresan har vi även sänkt trösklarna till makthavare. Det är svårt att få till möten. Svårigheterna kan handla om att man är okänd som aktör, att de man vill träffa är högt uppsatta personer med fullspäckade scheman, eller helt enkelt att man åker fel dag. Men studieresan har visat att vägen till makthavare inte behöver
vara särskilt lång, utan att den inte behöver vara längre än ett mejl bort.

Sist har även studieresan varit bra för gruppsammansättningen. Saco studentråd samlar i dagsläget 17 studentsektioner och representerar genom dem över 120 000 studenter. Vi är en stor organisation med höga ambitioner som kräver en god grund för vårt arbete. Därför är studieresor likt denna värdefulla, inte enbart för all kunskap de genererar, utan även för att de verkar sammansvetsande. En sammansvetsad styrelse är en effektiv styrelse, och en effektiv styrelse skapar värdefull verksamhet.

Vi ger följande råd:

  • Fortsätt bevaka viktiga frågor på de internationella arenorna. Ofta är vi inte ensamma om att driva frågor och för framtiden kommer det bli allt viktigare att bevakningen görs gemensamt med andra när frågorna förflyttas till det internationella planet.
  • Var inte rädda för att höra av er till makthavare. Det är inte alltid man får ett positivt svar, eller ens ett svar över huvud taget. Men kontakter är viktiga och man ska inte vara rädd för att ta steget.
  • Fortsätt att genomföra kompetenshöjande insatser gemensamt. Det gynnar vår organisation, både genom att kunskaper ackumuleras inom Saco studentråd, och genom att det utveckla styrelsearbetet.
  • Bevaka särskilt frågor på EU-nivå. Det är där alltmer händer.
Publicerad: 2023-03-15

Senast uppdaterad: 2024-02-23

Ämne:
EU,
Studieval,
Utbildning
Dela sidan