Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Studenterna och pensionerna

Ett stabilt pensionssystem som kan leverera långsiktigt är oerhört viktigt för framtida generationer och ett sätt att upprätthålla pensionssystemets legitimitet. Saco studentråd har under lång tid arbetat med att få in de unga studenterna i pensionsdebatten.

Studentrådets upplevelse är att på grund av det sättet
som pensionssystemet diskuteras har unga en snedvriden eller felaktig
bild av hur pensionssystemet kommer att leverera när de själva går i
pension. Samtidigt är upplevelsen att många är oroliga för sin framtida
pension.

Med det här som bakgrund har Saco studentråd tillsammans med Ungdomsbarometern genomfört en undersökning bland unga studerande om
deras oro kring sin framtida pension. Från undersökningen kan vi konstatera att oron bland unga studerande för sin framtida pension är utbredd –
inte minst bland kvinnliga studenter. Oron ökar också ju närmare examen
den studerande kommer.

Vidare har studenter en snedvriden bild av hur deras framtida pensioner
kommer att se ut. Inte minst unga män sätter en stor tilltro till privatsparandet och tror ofta att det kommer att utgöra den största delen av deras framtida pension. Tilltron till nivån på den allmänna pensionen måste därför generellt sett anses vara låg.

Slutligen har Saco studentråd utifrån lönedata från SCB skapat potentiella
löneutvecklingar för olika yrken som i sin tur matchats ihop med Pensionsmyndighetens Typfallsmodellen. På så sätt skapas en ungefärlig bild av vilken pension unga studerande kan förvänta sig, enligt Pensionsmyndighetens bedömningar. Från det här resultatet kan vi dra slutsatsen att unga studerandes syn på sina pensioner är bristfällig och att mer insatser behövs för att öka förståelsen och tilltron till pensionssystemet. Det gäller inte minst tjänstepensionen.

Undersökningen genomfördes under hösten 2022 av företaget Ungdomsbarometern. Totalt genomfördes 1 019 intervjuer med studenter inom högre utbildning mellan 18 och 30 år under perioden 18 oktober-10 november. Resultaten i rapporten är viktade på kön och ålder.

Publicerad: 2023-06-21

Senast uppdaterad: 2023-06-21

Ämne:
Pension,
Studieval,
Utbildning
Dela sidan