Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Remissvar: Tryggare villkor för doktorander

Saco studentråd välkomnar utredningens förslag om att ta bort utbildningsbidraget för doktorander liksom förslaget att fasa ut användningen av stipendier som ersättning för arbete. Det är vår ståndpunkt att alla doktorander ska erbjudas anställning från första utbildningsdagen. Saco studentråd önskar att utredningen hade gått längre vad gäller frågan om stipendier.

Sammanfattning. Saco studenråd har beretts möjlighet att yttra sig över remissen Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29). Vårt yttrande berör utredningens förslag gällande doktoranders villkor.

Goda villkor och trygghet för anställda på lärosätet är en förutsättning för att utbildningen såväl som forskningen ska hålla hög kvalitet. Det gäller både forskare och forskarstuderande. Saco studentråd tillstyrker därför utredningens förslag att ta bort utbildningsbidraget för doktorander och välkomnar förslaget att begränsa användningen av stipendier, som ett sätt att fasa ut förekomsten av stipendier som ersättning för arbete. Det är vår mening att alla doktorander ska erbjudas anställning från första utbildningsdagen.

Vidare är det Saco studentråds mening att lika villkor ska gälla för alla
forskarstuderande antagna vid ett svenskt lärosäte. Därför hade vi önskat
att utredningen gått längre vad gäller avskaffandet av stipendier som
ersättning för arbete. Saco studentrad anser att stipendier som ersattmng för arbete  ska avskaffas för samtliga forskarstuderande vid svenska lärosäten. Vi avstyrker förslagen om undantagsregler. Saco studentråd anser istället att lärosätena ska omvandla stipendierna till lön och anställning, i likhet med förslagen i Sveriges universitetslärares och —forskares (SULF) remissvar.

Publicerad: 2016-06-22

Senast uppdaterad: 2016-06-22

Dela sidan