Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Biomedicinsk analytiker

Biomedicinska analytiker arbetar med diagnostik inom hälso- och sjukvården. De gör analyserna som krävs för att bedöma om en patient har en viss sjukdom, hur utbredd den är samt om en viss behandling har gett resultat.

För att spela upp videon måste du godkänna kakor.
Träffa Anton Sandblom som läst biomedicinska analytikerprogrammet på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Kort om biomedicinsk analytiker


Biomedicinska analytiker (BMA) ansvarar för en stor del av den bakomliggande diagnostik som krävs för att lbedöma om en patient har en viss sjukdom, hur utbredd den är samt om en genomförd behandling gett resultat. 

Vanliga arbetsgivare är sjukhuslaboratorier och analys- och life science-företag men även organisationer inom djursjukvård, rättsmedicin och på statliga myndigheter och forskningslaboratorier. 

Biomedicinska analytiker utbildas på det treåriga Biomedicinska analytikerprogrammet. Teori varvas med praktik under hela utbildningen och den yrkesförlagda utbildningen är en viktig del. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är nödvändigt om du ska arbeta som biomedicinsk analytiker inom hälso- och sjukvården.

 
Biomedicinska analytikers jobb


Biomedicinska analytikers lön

Enligt Naturvetarnas lönestatistik för år 2022 var medianlönen för nyexaminerade biomedicinska analytiker 30 000 kr/mån. Efter 10 år i arbetslivet tjänar de flesta biomedicinska analytiker cirka 34 500 kr/mån. Medianlönen för samtliga biomedicinska analytiker är 35 100 kr/mån. Mer detaljerad lönestatistik finns tillgänglig för Naturvetarnas medlemmar och du hittar översiktlig information om löner på Naturvetarnas webb.

Finns det jobb för biomedicinsk analytiker?

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: mycket liten konkurrens 
Prognos för nyexaminerade till år 2028: mycket liten konkurrens 
 
Prognosens osäkerhet uppskattas till 1 för nyexaminerade, på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. 

Arbetsförmedlingens bedömning (2022) är att det är liten konkurrens om jobben för biomedicinska analytiker både under innevarande år och om tre år. 

Enligt SCB:s Arbetskraftsbarometer (2022) är det liten konkurrens om arbetstillfällen för en nyexaminerad biomedicinsk analytiker. Åtta av tio arbetsgivare upplever nämligen att det är svårt att rekrytera nyexaminerade biomedicinska analytiker. För en yrkeserfaren biomedicinsk analytiker är utsikterna lika gynnsamma.   

Läs mer om jobbchanserna i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter och i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade inom medicin och laboratorievetenskap.

Vad jobbar en biomedicinsk analytiker med?

Biomedicinska analytiker gör analyser, provtagningar, bearbetar, redovisar och bedömer mät- och undersökningsresultat. Arbetet är självständigt och kräver stor noggrannhet.

Biomedicinska analytiker arbetar främst på sjukhuslaboratorier, men kan också jobba med mer patientnära diagnostik om de är inriktade mot fysiologi. De finns också på analys- och life science-företag och inom djursjukvården. De behövs dessutom såväl inom rättsmedicin som på statliga myndigheter och forskningslaboratorier.

Biomedicinska analytiker är metodexperter och är en tillgång för forskare som behöver göra laboratorieanalyser. En del biomedicinska analytiker arbetar också med metodutveckling.

Jobba i Sverige som biomedicinsk analytiker med en utländsk examen 

Biomedicinsk analytiker är ett legitimationsyrke i Sverige. En svensk legitimation är en förutsättning för att kalla sig biomedicinsk analytiker i Sverige och säkerställer kompetensen som krävs för att arbeta i den laborativa verksamheten inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen har information om vad som krävs för att få svensk legitimation och hur värderingen av utländska utbildningar går till på sin webbplats.

  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land inom EU/EES, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz: Läs mer här
  • För ansökan om legitimation för dig som är utbildad i annat land utanför EU/EES: Läs mer här

Work in Sweden With a Foreign Degree

Biomedicial Scientist requires a Swedish license in order to work in Sweden. 

The National Board of Health and Welfare have information on their site about evalutation of foreign degrees that requires a Swedish license.

  • If you have studied in the EU/EES, Norway, Iceland, Liechtenstein or Switzerland and want to apply for a license : Read here
  • If you have studied in a different country outside of the EU/EES and want to apply for a license: Read here

Jobba utomlands med din svenska utbildning

De svenska biomedicinska analytikerutbildningarna har gott rykte internationellt och möjligheterna att få arbete utomlands efter fullföljd utbildning är goda, men du kan behöva ansöka om behörighet.

Utbildning till biomedicinsk analytiker


Om utbildningen

Utbildningen är en metodologisk basutbildning som förbereder för ett diagnostiskt arbete, som ofta är laborativt. Under utbildningen tränas du i att lösa metodologiska frågeställningar, för att du efter utbildningen ska kunna vara ett stöd till läkare och övrig vårdpersonal i hela kedjan från provtagning till analys. Teori varvas med praktik under hela utbildningen och den yrkesförlagda utbildningen är en viktig del. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är nödvändigt om du vill arbeta som biomedicinsk analytiker inom hälso- och sjukvården.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier (180 hp). Du kan dels få en yrkesexamen som biomedicinsk analytiker, dels en kandidatexamen i medicinsk vetenskap med huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Efter kandidatexamen finns det möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå 2 år för att ta ut en masterexamen samt att söka forskarutbildning, vilket innebär fyra år till efter masterexamen.Läs mer på www.studera.nu

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Som biomedicinsk analytiker kan du antingen inrikta dig mot laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Därefter finns möjlighet att specialiseras inom exempelvis diagnostisk cytologi, klinisk kemi, immunologi, mikrobiologi (bakteriologi och virologi), molekylärbiologi, genetik, transfusionsmedicin, patologi och farmakologi. 

Här kan du studera

Det finns flera lärosäten som erbjuder utbildningar. Läs mer på www.studera.nu

Behörighet

Se behörighet på Studera.nu eller Antagning.se. Det är viktigt att du kollar med respektive högskola då variationer kan förekomma.

Utlandsstudier

Inom biomedicinska analytiker programmen finns möjlighet att till utlandsstudier i senare delen av programmet. Kontakta det lärosäte som du vill studera på för mer information.

Har du en utländsk examen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Do You Have a Foreign University Degree?  

If you have a foreign qualification, such as a university degree, the Swedish Council for Higher Education can assist you with an evaluation. The degree certificate is free of charge and translates your foreign degree to a Swedish equivalent, which may facilitate the hiring process to your future job.  

Read more on www.uhr.se 

The evaluation of your qualification at the Swedish Council for Higher Education can also be utilized by employers that want to determine the Swedish equivalent of your degree or qualification. Nonetheless, you are eligible to apply for jobs without a statement from the Swedish Council for Higher Education. 

   


 

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan

Naturvetarna

www.naturvetarna.se
Publicerad: 2014-06-23

Senast uppdaterad: 2023-11-22

Dela sidan