Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Optiker

En legitimerad optiker är specialist på ögat och dess seende.

Kort om optiker


Som optiker utför du synundersökningar och tillpassar glasögon och linser samt andra synhjälpmedel. Du behandlar icke sjukliga förändringar av synen och vid misstanke om ögonsjukdom ska du remittera patienten vidare till en ögonläkare. De flesta optiker arbetar på någon av de optikkedjor som finns runt om i landet, men fler har på senare tid börjat jobba på ögonkliniker av olika slag inom landsting eller privat sektor. Optikerutbildningen är treårig och leder fram till kandidatexamen, vilket ger legitimation och kontaktlinsbehörighet.

Jobbet


 Vilken lön har optiker?

  • Ingångslönen (median): 35 770 kr per månad
  • Medianlönen efter 10 år: 39 500 kr per månad
  • Medianlönen efter 20 år: 41 000 kr per månad

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för optiker?

  • För nyexaminerade: Idag liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade.
  • För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben.

Det finns dock regionala variationer, med goda utsikter att få jobb i storstad och glesbygd och balans på arbetsmarknaden i delar av landet

Prognos om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter

Vad jobbar optiker med?

De flesta optiker arbetar i optikbutiker; arbetstiden följer oftast butikens öppettider. Merparten av butikerna ingår idag i någon form av kedjesammanslutning men det finns fortfarande en del enskilda företag kvar. Vid undersökningen används ofta många olika mätinstrument och andra hjälpmedel, exempelvis biomikroskop anpassat för undersökning av ögonen.

Vid misstanke om ögonsjukdom ska optikern remittera patienten vidare till ögonläkare. Varje undersökning journalförs enligt samma regler som gäller för besök hos exempelvis läkare. Möten med människor i alla åldrar ingår som en naturlig del i arbetsdagen. Därför är social förmåga och tålamod, liksom de kliniska kunskaperna, viktiga egenskaper hos en optiker. I mån av tid deltar optikern också i arbetet ute i butiken, till exempel med att hjälpa kunder att välja bågar, lämna ut glasögon, reparera bågar med mera. I vissa butiker kan det även förekomma verkstadsarbete, såsom att slipa och montera glas i båge. Arbetsfördelningen kan dock variera stort mellan arbetsplatserna.

Allt fler optiker jobbar på ögonkliniker av olika slag inom region eller privat sektor. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken typ av ögonklinik det är. Andra arbetstillfällen för optiker kan finnas inom forskning, glasögon- och kontaktlinsindustrin eller som försäljare i grossistledet av kontaktlinser och glasögon.

Ett fåtal optiker återfinns på syncentraler inom regionen. Där tas synskadade och synsvaga personer emot för utprovning av förstoringshjälpmedel och rehabilitering.

Det finns idag cirka 2 200 legitimerade optiker i Sverige enligt Socialstyrelsen.

Jobba i Sverige med en utländsk optikerexamen

I Sverige är yrkestiteln optiker skyddad och får endast användas av den som har legitimation. Socialstyrelsen gör en bedömning av din utbildning och yrkesbehörighet innan du kan få din legitimation.

Om du är utbildad optiker i ett annat EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. Det finns ett EG-direktiv (2005/36/EG) om erkännande av yrkeskvalifikationer i ett EES-land som innebär att medlemsländerna ömsesidigt erkänner formella kvalifikationer. Optiker tillhör de yrken där legitimationen utfärdas enligt direktivets ordning för obligatoriskt och automatiskt erkännande.

Om du är utbildad optiker i land utanför EU och vill ansöka om prövning av utländsk utbildning måste du först göra ett kunskapsprov i svenska. Sedan kan du skicka in en ansökan om legitimation hos Socialstyrelsen

Utbildning


Optikerutbildningen omfattar 180 hp på heltid och leder fram till optikerexamen (kandidatexamen), vilket ger legitimation och kontaktlinsbehörighet. På Karolinska Institutet finns det möjlighet att läsa på avancerad nivå till en magisterexamen som omfattar 60 hp. På Linnéuniversitetet kan du läsa på avancerad nivå till masterexamen som omfattar 120 hp (4 år på distans).

Mer information på www.studera.nu.

Det finns möjlighet att forska och ta doktorsexamen.

Här kan du studera

Optikerutbildningen finns på Karolinska Institutet i Stockholm och Linnéuniversitetet i Kalmar.

Behörighet

Se områdesbehörigheter på Studera.nu. Eftersom avvikelser kan förekomma rekommenderar vi att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivån.

Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.


SRAT/Svensk Optikerförening är Saco experter på optiker

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.
Publicerad: 2014-06-24

Senast uppdaterad: 2023-11-23

Dela artikeln