Landskapsarkitekt

Är du en kreativ problemlösare som vill vara med och påverka hur framtidens livsmiljöer utformas? Läs mer för att ta reda på om arkitektyrket är något för dig.

Som landskapsarkitekt jobbar du med utemiljöer i olika skalor, från små pop-up parker till friluftsområden och stadsplanering. Du ritar och planerar offentliga platser i staden som parker, torg och skolgårdar och kan också jobba med att förvalta dem. Landskapsarkitekten har ofta ansvar för komplexa frågor som handlar om människans relation till och behov av sin omgivning. I yrket ingår att du tar hänsyn till ekologiska aspekter, med lyhördhet för platsen – stämning, utseende, klimat – och i nära kommunikation med både beställare, allmänhet och byggare. Som landskapsarkitekt har du en nyckelroll för utformningen av fysisk miljö med målet att skapa ett hållbart samhälle!  

Läs mer om de andra arkitektyrkena: arkitektinredningsarkitekt och planeringsarkitekt för att vara säker på att du väljer rätt inriktning från första början. 

Var och hur kan du arbeta som landskapsarkitekt?

Hur utbildar du dig till landskapsarkitekt?

Behörighet

Utlandsstudier

Jobba i Sverige med en utländsk landskapsarkitektexamen

Jobba utomlands med din svenska landskapsarkitektexamen

Arbetsmarknaden

Hur mycket tjänar en landskapsarkitekt före skatt?

Sveriges Arkitekter är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se