Planeringsarkitekt

Är du en kreativ problemlösare som vill vara med och påverka hur framtidens livsmiljöer utformas? Läs mer för att ta reda på om planeringsarkitektyrket är något för dig.

Som planeringsarkitekt gör du upp planer för nya stadsdelar och befintliga områden som ska förändras. Genom att förbereda politiska beslut om en bra användning av mark, vatten och byggd miljö hjälper du till med att skapa en helhet av olika funktionella, ekologiska, ekonomiska och estetiska krav.

Du jobbar på olika nivåer i samhället, från nationellt och regionalt till kommu- nalt övergripande planer till kvartersnivå med detaljplaner och ner till enskilda projekt. En planeringsarkitekt gör inte enbart planer utan också analyser och strategier för tidiga skeden i projektet.

Planeringsarkitektyrket är ett lagarbete där du samarbetar med era andra yrkesgrupper och jobbar med allmänhe- ten. Det innebär att du trä ar människor med olika intressen som ibland hamnar i kon ikt med varandra. Att kunna kom- municera är en viktig del av jobbet. 

Läs mer om de andra arkitektyrkena: inredningsarkitekt, landskapsarkitekt och arkitekt för att vara säker på att du väljer rätt inriktning från första början. 

Var och hur kan du arbeta som planeringsarkitekt?

Hur utbildar du dig till planeringsarkitekt?

Behörighet

Utlandsstudier

Jobba i Sverige med en utländsk planeringsarkitektexamen

Jobba utomlands med din svenska planeringsarkitektexamen

Arbetsmarknaden

Hur mycket tjänar en planeringsarkitekt före skatt?

Sveriges Arkitekter är Sacos experter på arkitektyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se