Anna Kopparberg

Projektledare opinionsbildning och påverkan



Telefon: 08-613 48 66

E-post: anna.kopparberg@saco.se

Anna Kopparberg arbetar på Sacos kommunikationsenhet som projektledare för olika kommunikations- och opionionsbildningsprojekt, inom områdena arbetsliv, kollektivavtal, chefs- och ledarskap och företagande. Anna är ansvarig för Saco i Almedalen. 

Senaste av Anna Kopparberg:

Sök kontakter