Anna Kopparberg

Projektledare opinionsbildning och påverkanTelefon: 08-613 48 66

E-post: anna.kopparberg@saco.se

Anna Kopparberg arbetar på Sacos kommunikationsenhet som projektledare för olika kommunikations- och opinionsbildningsprojekt, inom områdena arbetsliv, kollektivavtal, chefs- och ledarskap och företagande. Anna är ansvarig för Saco i Almedalen. 

Sök kontakter