Göran Arrius

Göran Arrius är Sacos ordförande sedan 2011. Han har varit styrelseledamot sedan 2009.

Göran Arrius är även ordförande i Akademikernas a-kassa och för Folk och Försvar. Han är styrelseledamot i Folksam Liv, Forum För Omställning, Försvarsunderrättelsedomstolen, Kungliga Örlogsmannasällskapet och Rikskommittén Sveriges Nationaldag. Göran Arrius har 2007–2011 varit ordförande i Jusek, han var också ordförande i Akademikerföreningen i SEB och personalrepresentant i bankens styrelse 2002–2011.

Göran Arrius var 1988–2011 anställd i SEB Trygg Liv (tidigare Trygg Hansa Liv). Inom SEB Trygg Liv har Göran haft olika befattningar och arbetade 2002–2011 på 50 procent som produktspecialist och 50 procent fackligt.

Ursprungligen är Göran sjöofficer.

Sök kontakter