Heidi Stensmyren

Ledamot i Sacos styrelse

Är verksam inom: StyrelsenE-post: Heidi.Stensmyren@slf.se

Mobiltelefon: +46705907033

Heidi Stensmyren är ledamot i Sacos styrelse sedan 2017 samt ordförande i Sveriges läkarförbund. Hon är utbildad läkare i anestesiologi och intensivvård, och har sin anställning vid Danderyds sjukhus i Stockholm. Hon är bland annat ledamot av Folksam Saks styrelse samt ordförande i världsläkarorganisationen WMAs etiska kommitté. Heidi representerar också läkarkåren som ledamot i Statens beredning för medicinsk och socialutvärdering (SBU), i Forska!Sverige, OFR och i donationsutredningen. Hon har tidigare varit med i välfärdsutredningen samt ordförande i donationsrådet. Heidi var ordförande för Sveriges yngre läkares förening (SYLF) 2007-2009.

Sök kontakter