Heike Erkers

Andre vice ordförande i Sacos styrelse

Är verksam inom: StyrelsenTelefon: 08-617 44 00

E-post: heike.erkers@akademssr.se

Heike Erkers valdes in som ledamot i Sacos styrelse på kongressen den 15 november 2013. Heike är ordförande i Akademikerförbundet SSR.

Sök kontakter