Josefin Granberg

Office manager och ledningsassistent

Är verksam inom: Kansliet, VerksamhetsstödE-post: josefin.granberg@saco.se

I rollen som Office Manager ser Josefin, tillsammans med kollegan Kristina, till att den dagliga verksamheten på Saco kansli flyter på som den ska. Som assistent åt ledningsgruppen avlastar hon ledningsgruppen genom att bland annat boka in interna möten, men även externa möten där ledningsgruppen ska närvara

Sök kontakter