Mats Ericson

Ledamot i Sacos styrelse

Är verksam inom: StyrelsenE-post: me@sulf.se

Mats Ericson är ledamot av Sacos styrelse sedan 2017 och ordförande i SULF. Mats är professor i Industriell arbetsvetenskap vid KTH samt docent i Anatomi vid Karolinska Institutet. Mats har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Saco-S föreningen på KTH. Han har bl.a. också varit rektor för Gymnastik och Idrottshögskolan och rektor för Försvarshögskolan samt GD för Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet. Han har också haft statliga uppdrag som rådgivare åt regeringen i arbetsmiljö- och värdegrundsfrågor samt ledamot i flera myndighetsstyrelser. Sedan 2012 är han ordförande i Sveriges Universitetslärare och forskare, SULF.

Sök kontakter