Mimmi Rönnqvist

Ordförande i Saco studentråd, adjungerad i Sacos styrelse.

Är verksam inom: Saco studentråd, StyrelsenE-post: mimmi.ronnqvist@saco.se

Studerar lärarprogrammet vid Umeå universitet.

Sök kontakter