Thomas Andrén

Thomas Andrén är doktor i nationalekonomi och arbetar sedan november 2012 som välfärdsekonom på Sacos samhällspolitiska avdelning med frågor som rör skatter, socialförsäkringar och i någon mån näringspolitiska frågor. Han disputerade 2002 och har sedan dess huvudsakligen arbetat med empiriskt inriktad forskning. Här handlar det exempelvis om utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska program, tillståndsberoende hos socialbidragstagare, effekter av deltidssjukskrivning, effekter av skatter och transfereringar på individers arbetsutbud och olika aspekter av ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.

Sök kontakter