Thomas Ljunglöf

Statistiker/utredare, livslönTelefon: 08-613 48 85

E-post: thomas.ljunglof@saco.se

Thomas Ljunglöf arbetar som statistiker/utredare på Sacos samhällspolitiska avdelning. Han ansvarar bland annat för statistiken om arbetslösheten bland akademiker och utreder akademikernas livslöner, löneskillnader mellan kvinnor och män samt akademikers arbetsvillkor.

Sök kontakter