Tiina Kangasniemi

Administratör

Är verksam inom: Kansliet, VerksamhetsstödTelefon: 08-613 48 06

E-post: tiina.kangasniemi@saco.se

Tiina arbetar som assistent på Saco.

Sök kontakter