Ulrika Lindstrand

Förste vice ordförande i Sacos styrelse

Är verksam inom: StyrelsenE-post: Forbundsordforande@sverigesingenjorer.se

Ulrika Lindstrand är sedan 2021 förste vice ordförande i Saco. Hon är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers och verksam i läkemedelsbranschen sedan mer än 20 år, där hon också är lokalt förtroendevald. Sedan 2016 är hon förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer, men har suttit i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse sedan 2010, varav fyra år som förste vice ordförande. Hon har också flera regeringsuppdrag, bl.a. UKÄs insynsråd, Samverkansprogrammet för Näringslivets digitala omställning och referensgruppen för KOMET. 

Sök kontakter