Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Vad gör akademiker stressade?

De flesta akademiker, 82 procent, tycker att deras jobb är stimulerande och intressant och de är på det stora hela nöjda med jobbet. Men de flesta, 68 procent, anser också att de har en stor arbetsbelastning och alldeles för mycket att göra. 39 procent av alla akademiker uppger att de varje vecka är tvungna att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem.

Hög arbetsbelastning är en ständigt återkommande arbetsmiljöfråga för akademiker och det kan naturligtvis skapa mycket stress. Men att ha för mycket att göra och att jobba många timmar är bara en del av problembilden. Vi behöver veta mer om vilka andra delar av arbetet som skapar stress.

Fyra av tio akademiker upplever att andra arbetsuppgifter tar för mycket tid från det som man huvudsakligen är anställd för att göra inom sitt yrke. 44 procent tycker inte att det är tydligt vad arbetsgivaren förväntar sig att de ska uppnå i sitt arbete.

Vi behöver även fokusera på hur innehållet i arbetet ser ut, hur det påverkar oss och om vi lägger vår tid på rätt saker – det som vi huvudsakligen är anställda för att göra. Forskningen om onödiga och oskäliga arbetsuppgifter ger stöd för tanken att upplevelsen av att inte hinna med kärnan i sitt yrke kan ge mer stress än mängden arbete i sig. En onödig uppgift kan vara att dokumentera samma uppgift tre gånger på grund av IT-system som inte kommunicerar med varandra. Studier har visat att onödiga och oskäliga arbetsuppgifter kan öka risken för exempelvis kognitiva problem, anspänning och utmattning.

Otydlighet i arbetet påverkar akademikers arbetsmiljö. För att kunna prioritera rätt behöver den anställda förstå ramarna och vad uppdraget innehåller. Det finns ett behov av en kontinuerlig dialog mellan anställd och chef angående arbetsbelastning och stöd i prioriteringar när det behövs. Idag får tre av tio akademiker för det mesta inte eller aldrig hjälp av sin chef med att prioritera arbetsuppgifter när det är mycket att göra.

Onödiga/oskäliga arbetsuppgifter och otydlighet är riskfaktorer i akademikers arbetsmiljö som behöver uppmärksammas och hanteras.

Saco föreslår:

  • Förstärk arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö. Kunskap om arbetsmiljö behöver finnas på alla nivåer i organisationen, även den högsta.
  • Förtydliga de anställdas arbetsuppdrag genom uppdragsdialog eller andra liknande verktyg.
  • IT-arbetsmiljön behöver vara en självklar del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Ta frågan om administrativ belastning på allvar. Vi behöver styrning som bidrar till att begränsa den administrativa bördan så att mer tid kan ägnas åt kärnverksamheten.
  • Fortsätt de utredningar som ser över organisering och styrmodeller inom välfärden. Ökade krav och administrativa pålagor minskar ofta yrkesgruppernas eget handlingsutrymme.
  • Saco efterfrågar mer forskning kring onödiga och oskäliga uppgifter och mer kunskap kring dess långsiktiga påverkan på individens arbetsmiljö och hälsa. 


 

Publicerad: 2024-03-07

Senast uppdaterad: 2024-03-07

Ämne:
Arbetsmiljö
Dela sidan