Remissök

Remissvar eller yttranden över statliga utredningar.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 50 träffar.

Remissvar: Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB

Måndag 3 okt 2022

Remissvar Saco studentråd beklagar att utredningen vid en genomlysning av VABreglerna inte kommer fram till att även studerande ska ha möjlighet att överföra sin tillfälliga föräldrapenning till en person som är försäkrad inom ramen för föräldraförsäkringen. Saco studentråd anser att heltidsstuderande föräldrar vid undervisnings- eller examinationsmoment ska ha möjlighet att överlåta vård av barn till en försäkrad person.

Remissvar: En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

Torsdag 22 sep 2022

Remissvar Saco studentråd är överlag positiva till förslaget om att fler universitet och högskolor ska kunna tillhandahålla bostäder. Utbytesstudenter och internationella studenter har det i regel svårare att komma in på bostadsmarknaden än inhemska studenter. Att försöka underlätta för dem gynnar den internationalisering som stärker Sverige som kunskapsnation. Vi anser däremot att förslaget kan utökas till fler grupper av studenter.

Remissvar: Startlån till förstagångsköpare av bostad

Tisdag 13 sep 2022

Remissvar Saco studentråd anser att ett startlån är en nödvändig snabbåtgärd för att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden. Ett startlån skulle inte innebära att färre insatser behövs för att öka bostadsbyggandet i övrigt – särskilt vad gäller byggande av studentbostäder och mindre hyresrätter.

Remissvar: Uppdrag att ta fram en ny modell för beräkning av ränta på studielån

Onsdag 24 aug 2022
Ämnen CSN & antagning

Remissvar Saco studentråd anser att regeringens motivation till räntehöjningen är bristfällig. Omställningsstudiestödet är en bra reform som arbetsmarknadens parter har förhandlat fram. Ingenstans i överenskommelsen nämns en räntehöjning på studielånsräntan. Att relativt kapitalstarka yrkesverksammas möjligheter till omställning ska finansieras av relativt kapitalsvaga personer som väljer att studera som första steg i arbetslivet är inte rättvist och skickar en tydlig negativ signal om värdet av högre utbildning tidigt i livet.

Remissvar: Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

Tisdag 1 feb 2022
Ämnen Utbildningspolitik

Remissvar Saco studentråd ställer sig överlag positiv till utredningens förslag. Saco studentråd delar utredningens bild att belastningsregisterkontroll innebär en begränsning i individens möjligheter till återanpassning till samhället. Samtidigt är det, som utredningen vidare påpekar, befogat att en belastningsregisterkontroll införs inom vissa utbildningar för att upprätthålla förtroendet för välfärden.

Remissvar: Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Torsdag 29 okt 2020
Ämnen Arbetsmarknad

Remissvar Vår arbetsmarknad rör sig idag snabbare än vad den tidigare gjort. Därför måste även arbetskraften vara flexibel och snabbfotad för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden.

Remissvar: Bättre studiestöd till äldre

Måndag 28 sep 2020
Ämnen Utbildningspolitik

Remissvar Saco studentråd välkomnar en översyn av studiestödssystemet.

Remissvar: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Måndag 28 sep 2020
Ämnen Pension

Remissvar Saco studentråd delar bilden av att en åldrande befolkning gör det påkallat med höjda åldersgränser för pensionsåldern, detta i syfte att säkerställa finansieringen av framtidens pensionssystem.

Remissvar: Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

Måndag 28 sep 2020
Ämnen Utbildningspolitik

Remissvar Saco studentråd tycker att välinformerade val är en otroligt viktig fråga för att bryta segregation. Därtill är ett förtydligande av vägledning i skolan ett viktigt steg på vägen mot en jämlik möjlighet att söka högre utbildning.

Remissvar: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Måndag 28 sep 2020
Ämnen Utbildningspolitik

Remissvar Saco studentråd välkomnar översyner och genomlysningar av högskolans verksamhet men anser att det finns mycket att göra på området kopplat till att matcha utbildningar mot de framtida omställningarna på arbetsmarknaden, samverka med omgivande samhälle, försörjning av grundutbildning samt välinformerade studieval för att förebygga snedrekrytering.