Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Studiemedel och stresshantering i arbetslivet viktigt för Sveriges studentfackliga

Förändringar i fribeloppssystemet och bättre utbildning i stresshantering för chefer var två frågor som Saco studentråd ska lyfta, fattade studentfederationens kongress beslut om i helgen. Organisationen, som firade 80 år, valde också ett nytt presidium och ny styrelse.

Ny ordförande för Saco studentråd för verksamhetsåret 2023/24 är Titus Fridell, nuvarande ordförande för Sveriges Lärarstudenter.

Det är en ära att få företräda Saco studentråd. Särskilt när jag precis har fått se studentsektionernas smarta åsikter och tankar under vår kongress. Det finns ett starkt engagemang att bygga vidare på, säger Titus Fridell.

Studentsektioner representerande över 100 000 studenter från hela Sverige samlades på Bergendal konferensanläggning i Sollentuna. Här stakades Saco studentråds verksamhet det kommande året ut. Bland annat ska studentrådet verka för en reformering av fribeloppssystemet.

Många studenter kan inte arbeta så mycket som de vill under sommaren, för då slår de i taket för fribeloppet. Det är bara positivt att studenter som kan arbetar under sommarmånaderna. Det ger bra arbetslivserfarenhet. Därför tycker vi inte att inkomster när vi inte tar CSN ska ha betydelse för hur mycket studiemedel vi kan få och det kommer vi att berätta för politiker kommande året, säger Titus Fridell.

Organisatoriskt innebar kongressen vissa förändringar. Bland annat identifierades frågor om just studiemedel, samt frågor om studenternas trygghetssystem och koppling till arbetslivet som kärnfrågor för studentrådets verksamhet.

Det är de här frågorna som Saco studentråd har arbetat med allra mest de senaste åren. Vi vilar på en akademikerfackliga grund, där frågor om ekonomi, trygghetssystem och arbetsmarknadskoppling är naturliga. Därför känns det skönt att kongressen fattade beslut som gör att det går att arbeta ännu mer strategiskt och långsiktigt med de här frågorna, säger Titus Fridell.

Utöver kärnfrågorna valde kongressen ut studentbostäder som en särskilt fokusfrågor för det kommande verksamhetsåret.

Kongressen valde också nya förtroendevalda. Colin Andersson från Naturvetarna valdes till vice ordförande. Till nya styrelseledamöter valdes Linn Brolin (Akademikerförbundet SSR), Jim Helenius (Officersförbundet), Linnea Jakobsson (Akavia), Anna-Sara Johansson (Sveriges Lärare), Matilda Mattsson (Sveriges Lärare), Nima Nikaein (Akavia) och Paulina Rajkowska (SULF). Till styrelsesuppleanter valdes Paulina Forsberg (Sveriges Lärare) och Dianna Zeleskov (Naturvetarna).

För kontakt
Titus Fridell, tillträdande ordförande
070-656 72 27
titus.fridell@saco.se

 

Publicerad: 2023-05-16

Senast uppdaterad: 2023-05-16

Ämne:
Arbetsmiljö,
Studieval,
Utbildning
Dela sidan