Remissök

Remissvar eller yttranden över statliga utredningar.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 45 träffar.

Remissvar: Saco Studentråds yttrande kring Långtidsutredningen 2011 – Huvudbetänkande (SOU 2011:11)

Tisdag 7 jun 2011
Ämnen Arbetsmarknad, Studieval, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående Långtidsutredningen 2011 – Huvudbetänkande (SOU 2011:11).

Saco Studentråds yttrande Förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen.

Fredag 29 apr 2011
Ämnen Studieval, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående regeringens förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen.

Remissvar Förslag till en nationell referensram för kvalifikationer med koppling till det offentliga utbildningssystemet (NQF).

Fredag 29 apr 2011
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Remissvar Förslag till en nationell referensram för kvalifikationer med koppling till det offentliga utbildningssystemet (NQF).

Saco Studentråds yttrande avseende Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1)

Fredag 29 apr 2011
Ämnen Jämställdhet, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1), och inkommer härmed med sitt yttrande.

Remissvar Promemoria om Förbättringar inom familjepolitiken.

Onsdag 13 apr 2011
Ämnen Socialförsäkringar, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående regeringens promemoria rörande förbättringar inom familjepolitiken, och inkommer härmed med sitt yttrande.

Remisssvar Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet.

Onsdag 13 apr 2011
Ämnen Socialförsäkringar, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående regeringens förslag om förändringar i studiestödssystemet, och inkommer härmed med sitt yttrande. Läs nedan hela remissvaret.

Remissvar: Kompetens och ansvar (SOU 2010:65)

Tisdag 8 mar 2011
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsmarknad, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningen ”Kompetens och ansvar” som behandlar behörighetsregleringen inom hälso- och sjukvårdsområdet och socialtjänsten. Utredningen ska bland annat hantera frågan om antalet reglerade yrkesgrupper inom området bör förändras.

Ang. ändrade regler för studiemedel för studerande på högskolor och universitet

Torsdag 16 dec 2010
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Ang. ändrade regler för studiemedel för studerande på högskolor och universitet Saco Studentråd är mycket positiva till att regeringen ska ändra reglerna för studiemedel, efter hårt arbete från teknologkårerna och Sveriges Ingenjörer. Det är orimligt att studenter drabbas för att studieplaner och lagar inte är kompatibla. Saco Studentråd har blivit upplysta om att alla utbildningar som i dagsläget har ett annorlunda upplagt studieår kommer att omfattas av den planerade lagändringen, oavsett inom vilken disciplin utbildningen ges. Vi ser det som självklart, och är glada för att även utbildningsdepartementet gör det.

Yttrande angående promemorian ”Förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn avlidit”

Tisdag 7 dec 2010
Ämnen Socialförsäkringar

Remissvar Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående promemorian förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn avlidit. Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör i huvudsak vilka konsekvenser promemorians förslag kan ge för gruppen studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och nuvarande studenter. Saco Studentråd tillstyrker de i promemorian föreslagna lag- och förordningsändringarna, med förbehållet att när en ersättning knyts till studiemedlet blir sommaruppehållet en problematisk tid.