Remissök

Remissvar eller yttranden över statliga utredningar.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 50 träffar.

Remissvar: Comments on Erasmus for all

Måndag 6 feb 2012
Ämnen Internationellt, Studieval, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Student Council, part of Saco, gathers the students in higher education in Sweden and has a few comments on Erasmus for all.

Remissvar: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda – Rätt till ersättning vid arbetslöshet (SOU 2011:54)

Måndag 17 okt 2011
Ämnen Socialförsäkringar, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på utredningen Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda – Rätt till ersättning vid arbetslöshet (SOU 2011:54).

Remissvar: Saco Studentråds yttrande avseende Studiemedel för gränslös kunskap SOU 2011:26

Fredag 30 sep 2011
Ämnen Socialförsäkringar, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående utredningen Studiemedel för gränslös kunskap, och inkommer härmed med sitt yttrande.

Saco Studentråds yttrande angående förslag till en modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer – NQF (YH2011/498)

Torsdag 18 aug 2011
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående förslag till en modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet i det svenska ramverket för kvalifikationer – NQF (YH2011/498).

Saco Studentråds yttrande på remissen: Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (2011-119-4983).

Tisdag 19 jul 2011
Ämnen Studieval

Remissvar Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående centrala studiestödsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel (2011-119-4983) som är en följd av propositionen ”Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet” (U2011/1614/SV).

Remissvar: Saco Studentråds yttrande kring Långtidsutredningen 2011 – Huvudbetänkande (SOU 2011:11)

Tisdag 7 jun 2011
Ämnen Arbetsmarknad, Studieval, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående Långtidsutredningen 2011 – Huvudbetänkande (SOU 2011:11).

Saco Studentråds yttrande Förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen.

Fredag 29 apr 2011
Ämnen Studieval, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar angående regeringens förslag om ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen.

Remissvar Förslag till en nationell referensram för kvalifikationer med koppling till det offentliga utbildningssystemet (NQF).

Fredag 29 apr 2011
Ämnen Utbildning & forskning

Remissvar Remissvar Förslag till en nationell referensram för kvalifikationer med koppling till det offentliga utbildningssystemet (NQF).

Saco Studentråds yttrande avseende Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1)

Fredag 29 apr 2011
Ämnen Jämställdhet, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (SOU 2011:1), och inkommer härmed med sitt yttrande.

Remissvar Promemoria om Förbättringar inom familjepolitiken.

Onsdag 13 apr 2011
Ämnen Socialförsäkringar, Utbildning & forskning

Remissvar Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående regeringens promemoria rörande förbättringar inom familjepolitiken, och inkommer härmed med sitt yttrande.