Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Köp inte grisen i säcken - Din utbildning kostar en miljon

Imorgon stänger antagningen till högskolan. Hundratusentals unga fattar ett livsavgörande val som kommer att kosta dem en miljon kronor, visar nya beräkningar från Saco studentråd. – Idag är utbildningsvalet ett lotteri. Du har ingen aning om utbildningarnas kvalitet. Det är oacceptabelt, säger Kristin Öster, ordförande för Saco studentråd.

Imorgon, torsdag, stänger antagningen till högskolan. Den som väljer att studera väljer samtidigt bort att arbeta. Och det kostar. En termin i högskolan innebär ett inkomstbortfall på 100 000 kronor, visar nya beräkningar från Saco studentråd.  För en masterutbildning uppgår summan till över en miljon kronor.

– Ingen ska behöva ångra sin utbildning men då måste utbildningarna hålla en hög kvalitet och blivande studenter kunna göra informerade studieval. Så är det inte i dag.

Flera utbildningar har så lite som fyra timmars lärarledd tid i veckan och studenter hoppar av sin utbildning för att de är missnöjda med kvaliteten.

– Att plugga är ett risktagande och det finns inga garantier. Har du otur hamnar du på en utbildning med låg kvalitet och det kan få konsekvenser för dina chanser på arbetsmarknaden, konstaterar Kristin Öster.

Om studenterna kunde välja bort utbildningar med låg kvalitet skulle det höja nivån på hela högskolan. I dag saknas dock tillgång till jämförbar statistik samt tillräcklig studie- och yrkesvägledning och det måste förändras.

– Genom att visa på utbildningens dolda kostnader vill vi få studenter att ställa högre krav på sin utbildning. De ska inte tvingas köpa grisen i säcken.

 

Förslag för att stärka studenters utbildningsval:

  1. Ge universitets- och högskolerådet, UHR, i uppdrag att sammanställa jämförbar information om olika utbildningar. Dagens information är otillräcklig.
  2. Ge lärosätena i uppdrag att tillhandahålla information om olika kvalitetsaspekter på sina utbildningar. Det kan till exempel handla om antalet lärarledda timmar eller andelen disputerade lärare men även om möjligheten till internationella utbyten.
  3. Ge lärosätena i uppdrag att följa upp alumner. Blivande studenter har rätt till information om hur stor andel studenter på respektive utbildning som har fått ett arbete som matchar deras utbildning.
  4. Utöka antalet studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskolan och ge dem tillgång till kompetensutveckling.

 Rapport: Avgiftsfritt är inte gratis - vikten av informerade studieval

Frågor:

Kristin Öster, ordförande Saco studentråd: 070-712 70 41

Publicerad: 2015-10-14

Senast uppdaterad: 2015-10-14

Dela artikeln